Home » Lov » Mart u lovištu

Mart u lovištu

MIR I REPRODUKCIJA

Priroda se budi

Lovište se budi. Iz dana u dan sve je življe. Počinju da se viđaju prvi zečići. Većina ptica se pari i počinje da sprema gnijezda. To je vrijeme od kojeg u velikoj mjeri zavisi kakva će biti reprodukcija divljači u lovištu. Međutim, to je vrijeme kada plemenitoj divljači prijete brojne opasnosti. Jedna od njih su i poplave. Ove godine visoki vodostaji u mnogim krajevima Republike Srpske već su nanijeli štete fondu divljači. U martu veoma često proljetne kiše i topljenje snijega podignu vodostaj rijeka, potoka, bara, močvara, tako da mladunci nađu smrt u vodi, a dešava se da voda uništi gnijezda i jaja u njima pa pernata divljač ostane bez potomstva. Ovo se posebno odnosi na niska područja gdje velike štete mogu da nanesu i podzemne vode.

Ali, i kada su vremenske prilike veoma povoljne za reprodukciju divljači mjesec mart je period kada treba obezbijediti mir u lovištima. Lovci se moraju pobrinuti da se zaštiti pernata i dlakava divljač i da joj se stvore uslove da se slobodno kreće, razvija i razmnožava. Vrijeme je parenja, nošenja jaja, ležu se fazančići i pilići druge pernate divljači, počinje koćenje dlakave divljači. Srndaći mijenjaju rogovlje.

– Svjestan potrebe mira u lovištu, zakonodavac je odredio lovostaj za sve vrste zaštićene divljači. Zabranio je da se bez potrebe u lovištu kreće lovac sa psom, da se psi i mačke lutalice svode na najmanju moguću mjeru, da se pernati i dlakavi predatori takođe svedu na primjernu brojnost. Pored ovoga, lovci su u obavezi da u lovištima, gdje nema dobrih stanišnih uslova, podižu višegodišnje remize. Takođe, zbog obezbjeđenja mira i ishrane, lovci u lovištu podižu i jednogodišnje remize gdje se divljači obezbjeđuju zakloni i hrana. Jednogodišnje remize  se podižu od kukuruza, soje, sirka, kudelje i drugih biljaka – savjetuje poznati stručnjak za lovstvo prof. dr Zoran Ristić iz Novog Sada.

Ne uznemiravaj!

I pored najljepših želja u lovištu se ne može postići apsolutni mir. Zato se treba zadovoljiti relativnim mirom u kojem se divljač navikne na djelimična uznemiravanja.  Postoje neki faktori uznemiravanja kao što su na primjer željeznica, putevi, šumski poslovi i sl. i na njih lovci ne mogu uticati. Uostalom, na ove vještačke faktore divljač se brzo navikne. Lovci mogu, i trebaju, da utiču na pernate i dlakave predatore, da uništavaju grabljivice, i to odstrelom iz lovačke puške, razaranjem gnijezda, uništavanjem jaja i mladunaca grabljivica, razaranjem skrovišta i jazbina. Psi, ne samo lutalice, moraju u ovom mjesecu biti pod kontrolom jer i lovački psi mogu unijeti nemir i rastjerati divljač. Samo u miru divljač može da se pari, razvija i razmnožava.

U martu se najčešće organizuje prebrojavanje divljači. To je veoma važan posao i od njega u velikoj mjeri zavisi realnost u izradi godišnjih planova gazdovanja lovištem. Brojanje srneće divljači u lovištu moguće je praktično samo u poljskim lovištima sa oskudnom vegetacijom i malim visinskim razlikama. Prilikom totalnog brojanja srneća divljač se broji na cijeloj površini lovišta. Za izvođenje ovog načina brojanja neophodno je obezbijediti prevozno sredstvo (terensko vozilo, traktor, zapregu) kojim se obilazi cijelo lovište i utvrđuje broj srna i srndaća kao i njihova starosna struktura.

I još nešto. U martu nema kinoloških izložbi, ali već u aprilu one počinju i svi vlasnici lovačkih pasa koji su voljni da izvedu svoje ljubimce na izložbe moraju tokom marta da ih pripremaju za nastup.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*