Home » Stočarstvo » Mangulica

Mangulica

Napisao: K. Vladisavljević
„Poljoprivredni list“

Nastanak mangulice se veže za 19. vek. Još je knez Miloš poklonio mađarskom grofu Jozefu Arcduku određeni broj svinja koje su zvali šumadinka. Ova svinja je ukrštana ma imanju Kis Jeno sa rasama kao bakonyi i szalantao a to je dovelo do stvaranja posebne rase svinja pod nazivom mangulica. Zbog izuzetne skromnosti i otpornosti bila je jako popularna u Vojvodini (naročito Sremu) i Mađarskoj u periodu od 19 veka do 1950-tih. Tadašnje evropsko tržište ju je sem mesa tražilo pogotovu zbog masti i slanine. Uglavnom je naseljavala područja šuma, pašnjaka, ritova ali i močvara gdje je uspešno podnosila vremenske uslove oštre kontinentalne klime. Poludivlja stada mangulica su šetala šumama, stepama i pašnjacima tokom cele godine, a krmače su se prasile u brlozima koje su same prorivale u tršćacima i duboko u žbunju.

Maratonci

Sve do Drugog svetskog rata bila je izuzetno tražena i na Bečkoj stočnoj pijaci pa je prodavano u toku godine i do sto hiljada svinja ove rase iz mađarske kupcima u Austriji i drugim državama. Bez problema su savladavale na stotine kilometara dug put od Vojvodine i Mađarske ka klanicama u Beču. Njene čekinje su korišćene za izradu četki, a najviše je bila na ceni zbog slanine i masti. Međutim, navike potrošača su se progresivno menjale, a mangulica je 80-tih godina dovedena do iščeznuća.

Uslovi držanja. Mangulica je pešak i potreban joj je prostor kako bi zadovoljila svoje potrebe. U tom prostoru je neophodno da ima kaljugu jer ona uživa u kaljuganju ali to nije samo dio užitka već na taj način ona vrši termoregulaciju. Potrebno joj je jednostavno sklonište od kiše i snega i tu posebno treba obratiti pažnju na bremenite životinje.

Ishrana. Zbog izuzetno sporog prirasta i visoke konverzije hrane, mangulica može biti ekonomična ukoliko se primenjuje slobodno napasanje. Bez dodatne prihrane dostižu oko 80 kg za godinu dana, što se prihranjivanjem može uvećati. Hraniva treba da budu raznovrsna i da ne sadrže stimulatore prirasta. Nedovoljna prihrana u zimskom periodu u uslovima ekstenzivnog držanja skoro uvek dovodi do kanibalizma.

Reprodukcija. U čoporu svinja obavezno je prisustvo nerasta. Naravno da kod većeg broja grla ne možete kontrolisati jedinke ali svakako ih možete izdvojiti kada primetite da nazimica ili krmača ima potrebu za oplodnjom. U čoporu ne treba držati nerastove zbog rivalstva i povređivanja. Treba izdvojiti poseban prostor za parenje ili ukoliko je to moguće, vršiti veštačku oplodnju semenom nerasta mangulice. Bremenite životinje treba nadgledati jer majčinski instikt navodi na borbu za prostor i hranu te postoji opasnost da se grlo povredi. Kada primetite da je neka od bremenitih životinja posebno agresivna odmah je treba izolovati iz stada.

Majka za primjer

Materinstvo i odgoj prasadi. Mangulica je izuzetna majka. Snažno brani svoje leglo. Prasi do pet-šest prasadi i ako je to veći broj onda predstavlja izuzetak. Prilikom prasenja nemojte je uznemiravati jer vas može ugristi. Prvih nekoliko dana se ne približavajte leglu sem ako vam ona to dozvoli.

Mangulica kao majka sama odvaja prasad od sise i tom prilikom ume biti agresivna i gruba prema leglu. Veoma je bitno da pri odbijanju prasadi od sise ona bude u otvorenom prostoru i u čoporu. Prasad slede majku i već drugog dana po prasenju spremni su da riju uz nju. Ne treba posebno hraniti prasad jer nema efekta. Prirodno stanište je dovoljna ishrana za njih kao i oni obroci koje dajete čoporu.

Facebook Komentari

One comment

  1. kuda mozemo the kupimo male mangulice u Makedoniji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*