Home » Pčelarstvo » Lucerka ispred svih

Lucerka ispred svih

Krmne biljke kao pčelinja paša

Prema naučnim klasifikacijama u svijetu postoje 452 biljne vrste koje su od značaja za pčelinju pašu. Povezanost između biljaka i pčela je značajna i ona je posebno značajna kada je o livadskim krmnim biljkama riječ. Pčele livadskim biljkama čine velike usluge, ali isto tako i ove biljke pčelama.

Neke krmne biljke, značajne za proizvodnju stočne hrane, u isto vrijeme su i medonosne. To su biljke koje su, bez obzira na način oplodnje, bogate nektarom i imaju brojne atraktivne cvjetove za insekte oprašivače, pa i pčele. One imaju pogodnu građu cvijeta/cvata, biologiju cvjetanja i način oplodnje. Značaj pčela u njihovom oprašivanju je nemjerljiv jer jedna pčela izletnica posjeti dnevno od 700 do 4.000 cvjetova pa osrednje jako pčelinje društvo samo u toku jednog dana posjeti 25 do 30 miliona cvjetova!

Lucerka

Lucerka (Medicago sativa) je, nema sumnje, najvažnija medonosna krmna biljka na našim prostorima. Gaji se na većim površinama kao stočna hrana pa je s obzirom na obim površina koje zauzima značajna i kao medonosna biljka. To je višegodišnja višeotkosna leguminoza koju mnogi nazivaju „kraljica krmnog bilja“. Kao pčelinja paša lucerka je interesantna samo ako se koristi za proizvodnju sjemena. Za proizvodnju sijena obično se koriste prva dva otkosa, a treći je za sjeme. Cvjetanje lucerke traje 20 do 30 dana, a počinje da cvjeta 30 do 40 dana poslije prethodne košnje. S obzirom na to da se u praksi ostavljaju drugi i treći otkos, cvjetanje se spaja, tako da ukupni pašni period traje za oba otkosa oko sedam nedjelja u julu i avgustu. Pošto cvjetanje pada u doba najstabilnijih vremenskih prilika (iznenađenja su svakako moguća) pčele s lucerke mogu da sakupe dosta meda. Naravno pod uslovom da su za sjeme ostavljene značajnije površine pod ovom krmnom biljkom.

Novosadski naučni radnici prof. dr Branko Ćupina i mr Sanja Vasiljević naglašavaju u „Poljoprivrednikovom poljoprivrednom kalendaru“ (izdanje „Dnevnika“ Novi Sad) da o ulozi medonosne pčele u oprašivanju lucerke postoje različita mišljenja. Među njima čak ima i takvih da pčele nerado posjećuju lucerku, jer prilikom otkrivanja cvijeta pokret koji čini seksualni stup plaši pčelu, tako da ona napušta cvijet ne obaviviši funkciju oplodnje. U domaćoj praksi problem oplodnje lucerke najčešće nije tako izražen.Oplodnja je uglavnom dobra i kada bi se sačuvali svi oplođeni cvijetovi, prinosi sjemena bili bi veoma veliki. Najčešći uzrok malih prinosa sjemena je neadekvatna zaštita od ekonomski značajnih štetočina sjemenske lucerke koje uništavaju oplođene mahune.

– Najnovija istraživanja, naročito u SAD, pokazuju da je oprašivanje cvjetova lucerke i do četiri puta veće tamo gdje su bile prisutne medonosne pčele. S tim u vezi u Kaliforniji postoji posebna uredba (Valley pollination service) o iznajmljivanju pčela za oprašivanje poljoprivrednih biljaka. Ova uredba propisuje odnose između pčelara i farmera. Tako u nekim područjima farmeri plaćaju pčelarima za dovoz košnica i oprašivanje. Posebnim dresiranjem pčela i dovoženjem u neposrednu blizinu polja, kalifornijski farmeri postižu od 900 do 1.200 kilograma sjemena lucerke po hektaru – ističu Ćupina i Vasiljević.

Prema opštoj podjeli biljnih vrsta na klase u odnosu na proizvodnju meda, sve medonosne biljke svrstane su u šest klasa, pri čemu se prinos meda kreće od 0 do 25 kilograma po hektaru – prva klasa, do preko 500 kilograma po hektaru – šesta klasa.

Na osnovu ove podjele lucerka spada u petu klasu, s potencijalom za prinos meda 250 kilograma po hektaru. Međutim, u proizvodnoj praksi česta su odstupanja od ovih klasifikacija jer prinosi variraju u zavisnosti od agroekoloških uslova kao što su temperatura, količina i raspored padavina, tip zemljišta i dr. To je bio razlog da su italijanski stručnjaci lucerku svrstali u četvru klasu, a u nekim drugim zemljama ona je tek u drugoj klasi, s prinosom od 50 kilograma meda po hektaru.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*