Home » Lov » Lov na zov

Lov na zov

Vabljenje

Pojedinačni način lova u kome lovac oponašanjem glasa divljači mami lovinu na puškomet sigurnog odstrela, naziva se vabljenjem.

Lov vabljenjem, odnosno imitiranjem glasa divljači, malo se primjenjuje kod nas. Veoma mali broj lovaca lovi na taj način. Ne lovi se vabljenjem jer se u dovoljnoj mjeri ne poznaje divljač, njene navike, kada je lov na ovaj način najuspješniji. Da bi uspio lovac mora da zna koje mjesto treba da odabere, u koje doba dana da lovi, da vodi računa o vjetriću koji se nekad jedva i osjeti, ali je dovoljan da odnese miris čovjeka do divljači i da ona nestane prije nego što je lovac vidi.

Kako se vabi divljač? Jelen se lovi imitiranjem glasa drugog jelena i to isključivo za vrijeme rike (period parenja). Ovdje je osnov vabljenja izazivanje jelena u parenju da prona|e i otjera iz svoje „interesne sfere“. Srndać se vabi oponašanjem maznog glasa srne. Ovdje je osnov vabljenja ljubav. U nekim slučajevima je osnova vabljenja glad. Tipično takvo je vabljenje lisica imitiranjem drečanja ranjenog zeca ili piskutanjem miša.

Lisica

Lovac zasjedne, na primjer, na ivicu šume ili visoku čeku u rano zimsko jutro ili predveče, utopli se dobro i – čeka. Čeka jedno vrijeme da šuma i njeni žitelji zaborave njegov dolazak i počinje da piskuće na mišje vabilo. Počinje s njim, jer ako neka lisica leži na 30 metara u gustišu, a lovac krene sa „drečanjem zeca“, lisica će sa te razdaljine da uoči razliku izme|u krečanja pravog zeca i vabilice i pobjeći će.

Ako se lisica za desetak minuta ne pojavi, lovac počinje da „kmeči“ ponovo, ne više od dva-tri puta. I čeka. Ako se pojavi na čistom prostoru, na nekih 300 metara i uhvati put pravo na lovca, vabilo se stavlja u džep. Onda se uzima mala vabilica sa glasom miša. Već na oko 150 metara, lisica čuje tiho piskutanje. Od tog časa ne prekida kasanje, ide pravo prema lovcu. Na tridesetak metara udaljenosti treba pucati.

Reaguju na zov

Srndać se može vabiti cijeli dan, od svanuća do sumraka, sa zemlje ili čeke. Ipak, bolji rezultati se postižu rano ujutro, odnosno od svitanja do 10 časova i popodne od 17 časova do mraka. Tad je svježije, bez nesnosne žege pa je i srndać aktivniji. Najuspješnije se vabi po mirnom i sunčanom vremenu. Tada se vabilica čuje veoma daleko – 300 do 400 metara.

Vabilice za srndaća su tako konstruisane da im se ton može podešavati, pa mogu proizvoditi tri različita tona. Na svaki od njih se može dovabiti srndać. To su: plač laneta, zov srne i jauk srne.

Plač laneta je tiši i otegnut ton. Može se čuti kada je lane u nevolji, na primjer, ako ga napadne lisica. Na ovaj ton prva reaguje i dolazi srna da bi zaštitila svoje lane, a za njom dolazi i njen „pratilac“.

Zov srne je viši, ali „umiljat“ ton kojim ona poziva svog ljubavnika da joj se pridruži i redovno ga ispušta dok se nalazi u polnom žaru. Na ovaj ton srndać najviše reaguje.

Jauk srne je visok i prodoran ton koji se daleko čuje. Ovaj ton srna ispušta samo kada je uplašena. Vrisak srne naročito iritira starije srndaće koji se osjećaju pozvani kao zaštitnici „ljepšeg pola“.

Plastika

Postoji više tipova vabilica koje se mogu naći na inostranom, ali i na našem tržištu. Najpoznatije vabilice su marke hubertus, butolo blater i faulhaber. Uglavnom su izrađene od plastike, a mogu biti od metala i drveta. Cijena im je oko 10 evra po komadu.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*