Home » Lov » Iz rada lovačkog udruženja „Motajica“ iz Dervente

Iz rada lovačkog udruženja „Motajica“ iz Dervente

OD 1918. GODINE…

Među lovačkim udruženjima Republike Srpske jedno od najvećih i najuspješnijih svakako je i Lovačko udruženje „Motajica“ iz Dervente. Čak 570 lovaca ovog kraja nosi u svojim džepovima članske karte sa amblemom „Motajice“. Status redovnog člana imaju njih 508, zaslužnih članova je 41, a tu je i 21 pripravnik. U lovačkom podmlatku, kojem se poklanja odgovarajuća pažnja, ima 26 članova. Udruženje je organizovano u 11 sekcija na teritorijalnom principu.

Organizovano lovstvo u derventskom kraju datira od 1918. godine. Međutim, istinski organizovane aktivnosti počinju 1949. godine kada počinje kontinuirana i sistematska briga za uzgoj i zaštitu divljači. Ratna događanja devedesetih godina i ovdje su   ostavila velike štete na fond divljači, lovno-uzgojne i lovno-tehničke objekte, omasovljenje članstva i borbu na suzbijanju krivolova i lovokrađe.

Poziranje uz vrijedan trofej

Angažovanjem rukovodstva i organa udruženja broj aktivnih članova  je sa 250, koliko ih je bilo 1998, povećan na 570 u 2009. godini. Ovom udruženju dodijeljeno je na gazdovanje lovište površine 50.782 hektara od čega je lovna površina 42.942 hektara. Najzastupljenija divljač su: fazan, zec, srna i divlja svinja, a od migracione divljači značajem se ističu  prepelica i divlja patka.

Posljednjih godina Lovačko udruženje „Motajica“ iz Dervente angažovalo se na naseljavanju lovišta fazanskom divljači, izgradnji lovno – tehničkih i lovno lovno-uzgojnih objekata, opremanju lovočuvarske službe, uzgoju i zaštiti divljači, održavanju raznih manifestacija… Poseban ponos lovaca iz Dervente svakako je lovačka kuća i volijere na lokaciji Babino brdo. Međutim, vrijedni su i objekti izgrađeni u sekcijama Osinje, Velika Sočanica, Donja Ljupljanica, Agići i Trstenica. U sekcijama Bosanski Lužani, Agići (lokacija Miškovci) i Pojezine lovačke kuće su u završnoj fazi izgradnje. I članovi Lovačke sekcije Crnča se pripremaju da grade lovačku kuću.

U ovom udruženju velika pažnja poklanja se lovnom streljaštvu i lovci iz Dervente su svake godine u samom vrhu kup takmičenja koje na nivou Republike Srpske organizuje Lovački savez Republike Srpske. Prije dvije godine Derventa je bila veoma uspješan domaćin finala ovog popularnog takmičenja.

Za izuzetan rad Lovačko udruženje „Motajica“ iz Dervente odlikovano je Ordenom Lovačkog saveza Republike Srpske koji predstavlja najveće priznanje u lovstvu na nivou entiteta.

– Lovno-privrednom osnovom za period do 2019. godine donešenom za plansko gazdovanje udruženjem u narednom desetogodišnjem periodu Lovačko udruženje „Motajica“ je planiralo ulaganja i aktivnosti u još većem kapacitetu u odnosu na prethodni planski period, a pored toga udruženje će uložiti dodatne napore na ubiranju sredstava po osnovu lovnog turizma, ekološkoj zaštiti lovišta, naseljavanju lovišta  divljim zecom i poljskom jarebicom – ističe Miodrag Đorđić, predsjednik Lovačkog udruženja „Motajica“ iz Dervente.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*