Home » Stočarstvo » Higijena smještaja i držanja

Higijena smještaja i držanja

Higijena od velike važnosti

Intenziviranje proizvodnog procesa, a i biološke karakteristike ćuraka zahtijevaju posebnu brigu kako bi se za njihovo gajenje obezbijedili povoljni uslovi. Zato se posebna pažnja pridaje higijeni smještaja i držanja svih kategorija ćuraka.

Za mlade ćuriće (od 1 do 60 dana života) grade se specijalna odgajivališta od čvrstog materijala. Oni su vrlo osjetljivi, pa su im neophodni povoljni toplotni i drugi ambijentni uslovi te podni način držanja na dubokoj prostirci.

Smještajni prostor ima ove normative: na 1 m² površine vještačke kvočke dolazi 80 jednodnevnih ćurića; uporedo sa porastom smanjuje se i njihov broj, pa na 1 m² površine poda dolazi 8 ćurića do 2 mjeseca života. Ćurići trebaju dovoljan broj hranilica i napajalica. Na 1 m hranilice dolazi 15 ćurića do 30 dana života, odnsono 10 ćurića do 60 dana. Temperatura ispod vještačke kvočke iznosi u prvim danima života 35º C, a potom se u toku svake nedjelje smanjuje za oko 2,5º C. Najniža dozvoljena temperatura odgajivališta je 18-20º C. Optimalna relativna vlažnost iznosi 70%, koeficijent ventilacije 8-15. Prirodno je osvjetljenje na bazi koeficijenta osvjetljenja od 1:10, a vještačko: jedna sijalica od 40 W na 10 m² površine poda.

Ćurići za tov i podmladak za dalji uzgoj smještaju se u objekte od materijala koji je na raspolaganju, u vidu šupa ili nadstrešnica, uz podni način držanja na dubokoj prostirci; normativi objekta su ovi: na 1 m² površine poda dolazi 2-3 ćurića, dužina sjedala po ćurki od 7 do 22 nedjelje iznosi 12-15 cm, a po ćurki od 13 do 28 nedjelja, 17-35 cm; na 1 m hranilice dolazi 8 ćurića od 9 do 12 nedjelja, a preko ove starosti 7; na 1 m napajalice 7 grla od 9 do 12 nedjelja, a preko ove dobi 5. Podmlatku za daljnju uzgoj potrebno je i oko 8-10 m² ispusta po grlu.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*