Home » Stočarstvo » Podni prostor

Podni prostor

Tov ćurića

Zahtjevaju komfor

Zahtjevaju komfor

U tovilište se prvo unosi i rasprostire nova, čista i svježa prostirka debljine 10 cm, pa pregrada i zatim preko nje se postavlja plastična folija. Nakon toga se unose i postavljaju vještačke kvočke, hranilice i pojilice. U prednji dio proizvodnog dijela tovilišta postavljaju se kružne ograde od lesonita ili kartona (ako je objekat 1.000 m² korisne podne površine, ukupno se postavlja 26 kružnih ograda, prečnika 3 – 3,5 m, u dva reda po 13 ograda). U svaku ogradu se smješta oko 150 ćurića, vještačka kvočka, ispod koje je raspoređeno po 6 tacni za ishranu i po 6 pojilica od 5 litara.

Gustina naseljenosti ima značajnu ulogu u obezbjeđenju mikroklimata, zatim je značajna za prostor, vitalnost i ponašanje ćurića. Veći broj grla po m² poda ne samo što dovodi do pregrejavanja i povećanja štetnih gasova i vlage u vazduhu objekta, s posljedicom vlaženja prostirke, već uslovljava i povećanje socijalne tenzije u jatu i potpuno propadanje jedinki s niskom socijalnom pozicijom, kao i pojavu kanibalizma i čupanja perja. Držanje većeg broja grla na m² podne površine od držanja utvrđenog normativnog odražava se slabim prirastom ćurića, neujednačenošću u porastu i povećanom smrtnošću. Normativ podnog prostora za ćuriće u tovu je 6-7 grla na m² – što zavisi od uslova držanja i veličine hibrida, odnosno krajnje težine u tovu – piše Svetlana Vasić – Rađenović u „Poljoprivrednom listu“.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*