Home » Pčelarstvo » Pčelinjak u februaru

Pčelinjak u februaru

Čišćenje i dezinfekcija podnjača

Kriza u izvođenju legla u ovo doba godine može se ne samo izbjeći, već se aktivnost pčela u njegovanju podmlatka može čak i povećati. Zato je potrebno da se društva, ako u njima nema dovoljno cvjetnog praha, šest nedjelja prije prve paše počnu prihranjivati pripremljenim rezervama cvjetnog praha ili njegovim zamjenama.

I dalje hladno

I dalje hladno

U februaru su podnjače manje-više zaprljane. Tu su mrtve pčele, koje su bile nesposobne za dalji rad, pa su napustile zimsko klube i na podu uginule. Na podnjač i su i izmrvljeni voštani poklopci ćelija iz kojih su pčele potrošile med. Često su tu i ostaci proliva, koji ponekad zadesi društvo zbog duge zime, loše hrane ili bolesti.

Pčele u ovo doba godine teško održavaju čistoću u košnici. Da bi im se to olakšalo, prvog lijepog dana u februaru treba očistiti, pa i dezinfikovati podnjaču. Na leto se ubace dva-tri mlaza dima, zatim pažljivo skine krov i nožem razdvoje podnjača i tijelo. Stara podnjača zamijeni se novom, čistom. Košnica (tijelo) vrati se na svoje mjesto i pokrije bez uznemiravanja pčela.

S odstranjene podnjače, četkom ili nožem, uklone se mrtve pčele i trunje, a zatim podnjača opali plamenom. Tako se dobije druga čista podnjača, pa se posao može nastaviti. Za sat se može očistiti i dezinfikovati desetak podnjača. Po završetku posla mrtve pčele se odvoje od trunja i spale, a trunje pretopi u vosak. Povećanjem potrošnje meda i proširenjem legla povećava se količina vodene pare i vlage u košnici. Zbog toga se u ovo vrijeme u košnici može pojaviti plesan, koja loše djeluje na vosak i normalan razvoj društva. To će se izbjeći pojačanim provjetravanjem košnica i sušenjem, odnsono zamjenom utopljavajućeg materijala. Ovo se radi po toplom danu. Poskidaju se krovovi i utopljavajući materijal izloži dejstvu sunčevih zraka i vjetra.

Obično sva pčelinja društva koja su normalno zimovala, u februaru imaju legla.

Međutim, ponekad se pčele drukčije ponašaju. Izletnice pri odlasku i dolasku u košnicu kao da nešto traže na poletaljci, oklijevaju da polete, odnosno da uđu u košnicu. To pokazuje da u košnici nešto nije u redu, da je društvo loše zimovalo, izgubilo maticu, ostalo bez hrane ili oboljelo.

Takvo društvo, kad je lijep dan, treba brzo pregledati i na osnovu nađenog stanja izraditi plan otklanjanja nedostataka. Ovo treba uraditi što prije, jer takvo društo ostavljeno samo sebi ne može se razviti u proizvodnu zajednicu. Ako se i pored otklanjanja nedostataka ne može brzo razviti normalno društvo, treba ga pripojiti nekom kvalitetnom društvu. Razumljivo je da to ne treba činiti s društvom koje je oboljelo (nozemoza, kuga).

Facebook Komentari

2 komentara

  1. Preventivno dati pogaču.

  2. Poveriti sluhom dalije društvo u životu. Uginulo likvidirati i košnicu očistiti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*