Home » Ratarstvo » Može se sijati i u proljeće

Može se sijati i u proljeće

Tritikale – biljka budućnosti

Tritikale – nova vrsta strnih žita, dobijena ukrštanjem pšenice i raži, zauzima sve značajnije površine na prostorima Republike Srpske. U posljednjih desetak godina proizvodnja ovog usjeva je bar utrostručena. To je rezultat brojnih pozitivnih osobina tritikalea. Najvažnije su velika otpornost prema važnijim bolestima i štetočinama, veliki i povoljan sadržaj proteina i aminokiselina, brz porast i razvoj biljaka, tolerantnost prema različitim uslovima gajenja, dobar i stabilan prinos zrna i drugi.

Tritikale

Tritikale

O ovoj ratarskoj kulturi opširnije smo više puta pisali u našim godišnjacima „Poljoprivredni kalendar“. Ovoga puta predmet našeg interesovanja je sjetva. Za to smo se opredijelili jer postoji shvatanje da je tritikale isključivo ozimi usjev. A nije tako.

Kada je o sjetvi riječ, neophodno je naglasiti da treba sijati samo deklarisano, zdravo i kvalitetno sjeme tretirano odgovarajućim fungicidima, jer to stvara dobre preduslove za uspješnu proizvodnju. Zavisno od predusjeva, plodnosti zemljišta, kvaliteta pripreme zemljišta, visine i čvrstine stabljike, sorte, vremena sjetve i klimatskih uslova, za sjetvu tritikalea u našim uslovima potrebno je 550 do 700 klijavih zrna po kvadratnom metru ili 220 do 320 kilograma po hektaru. Za sjetvu sorti Kg 20 i „knjaz“ preporučuje se od 240 do 300 kilograma kvalitetnog sjemena po hektaru. Poslije optimalnog i tolerantnog roka u jesen, ili u proljećnoj sjetvi treba upotrijebiti 280 do 320 kilograma sjemena po hektaru. Sjetvu treba obaviti mašinski, sijačicom za strna žita, na dubinu tri do pet santimetara.

Tritikale, slično kao i raž, treba sijati ranije u odnosu na pšenicu. Optimalni rok za sjetvu u našim uslovima varira od 1. do 15. septembra. Zbog svoje fakultativnosti (može biti ozimi i jari usjev), tritikale relativno dobro podnosi i sjetvu u tolerantnom roku, koji je za njega u našim uslovima do 15. novembra. U proljećnoj sjetvi najbolji rezultati postižu se ako se sije u prvoj nedjelji poljskih radova – od početka februara do polovine marta, a na većim nadmorskim visinama najkasnije do sredine aprila. Ako je zemljište loše pripremljeno, a naročito u sušnim uslovima za nicanje odmah poslije sjetve treba primijeniti valjanje.

Pripremljeno na osnovu opširnijeg
priloga grupe autora u
„Poljoprivrednikovom poljoprivrednom kalendaru“

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*