Home » Aktuelnosti » Iz ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS

Iz ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS

POLJOPRIVREDI I SELU – 80 MILIONA

Zoran Kovačević

Zoran Kovačević

Vlada Republike Srpske donijela je na svojoj posljednjoj sjednici (158), Odluku o usvajanju Plana korišćenja sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela, u 2010. godini, u ukupnom iznosu od 80 miliona konvertibilnih maraka. Pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Zoran Kovačević izjavio je da je na osnovu Odluke izvršena raspodjela budžeta po osnovnim grupama mjera. On je naveo da je za podršku  proizvodnji i dohotku planirano 40 miliona KM, za podršku ruralnom razvoju predviđeno je 38,2 miliona KM, dok je za interventne mjere i vanredne potrebe planirano 1,7 miliona KM. Ostatak će biti utrošen za realizaciju zahtjeva, koji su tehničke prirode, i odnose se na obaveze iz 2009. godine. Kovačević je saopštio da će svi detalji u vezi sa raspodjelom sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela biti regulisani posebnim pravilnikom, koji će izraditi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Vlada Republike Srpske usvojila je i Informaciju o načinu korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi i obavezama koje imaju korisnici ovih  sredstava prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Vlada je zadužila Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da, u narednom periodu, ostvarivanje prava na podsticajna sredstva i njihovo korišćenje u poljoprivredi uslovi prethodnim izmirivanjem obaveza koje imaju korisnici ovih sredstava (pravna i fizička lica) prema Ministarstvu i u Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela propiše ovaj uslov.  U informaciji se navodi da ukupna dugovanja po osnovu kredita iznose 34,6 miliona KM. Pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Zoran Kovačević, rekao je da je od tog izosa, u redovnoj otplati 3,2 miliona KM, u sudskom postupku 13,3 miliona KM, u korist Ministarstva je presuđeno 1,4 miliona KM, prijavljeno za naplatu iz stečajne mase 2,5 miliona KM, a u fazi rješavanja 1,2 miliona KM.

– Dugovanja po osnovu naknada za koncesije do 30. juna 2009. godine iznose 1,0 milion KM. Dugovanja po osnovu regresiranja repromaterijala za proljetnu sjetvu  2009. godine, a po osnovu evidencije Republičke direkcije za robne rezerve su 20 odsto za preuzeto dizel gorivo i 22 procenta za preuzeto mineralno đubirvo – istakao je Kovačević.

*****************

Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

NOVE MJERE ZAŠTITE

Novi zakon

Novi zakon

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, kojim se uvode nove mjere zaštite. Ove mjere uključuju privremenu promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, kao i njihovo vraćanje u prvobitno stanje da bi se ponovo koristilo za poljoprivrednu proizvodnju.

Pomoćnik ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva RS Zoran Kovačević rekao je da se ovim zakonskim rješenjem omogućava izgradnja objekata u seoskim područjima na osnovu prostornog plana, kojim je predviđena izgradnja na tom zemljištu, uz plaćanje naknade za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe.

Zakon je definisao postupak utvrđivanja javnog interesa na obradivom zemljištu na kojem se žele graditi objekti. Ovim zakonom omogućava se gradnja objekata na poljoprivrednom zemljištu u seoskim područjima gdje nisu doneseni regulacioni planovi ili urbanistički projekti.

***********

Poziv za prijavu površina

NAJKASNIJE DO 15. FEBRUARA 2010. GODINE

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske izdvojilo je finansijska sredstva za regresiranje evrodizel goriva i vještačkog đubriva za površine koje su već zasijane u jesenjoj sjetvi  2009. godine i planirane površine za proljećnu sjetvu/sadnju poljoprivrednih  kultura u 2010. godini.

Pravo na regresirano evrodizel gorivo i vještačko žubrivo moći će da ostvare registrovani poljoprivredni proizođači koji se pozivaju da,  u skladu sa instrukcijama Ministarstva koje su proslijeđene nadležnim opštinskim odjeljenjima, prijave površine do 15. februara 2010. godine.

Minimalne površine za prijavu sjetve/sadnje su:

1 ha – za ozima žita (pšenica, raž, ječam, zob, tritikale), kukuruz, jara žita (pšenica, raž, ječam, zob, tritikale), uljarice (soja, suncokret, uljana repica) i krmno bilje;

0,5  ha – ha za aromatično i ljekovito bilje, duvan i povrće;

1 ha  – za održavanje voćnjaka/vinograda.

Pripremljeno prema informacijama

objavljenim na web stranici

Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*