Home » Aktuelnosti » U fokusu ruralni razvoj

U fokusu ruralni razvoj

Na kraju 2009. i početku 2010. godine obratili smo se sa molbom dr Radivoju Bratiću, ministru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srpske, da iznese svoje viđenje aktuelnih pitanja vezanih za poljoprivredu i selo i mjere koje Ministarstvo preduzima za stvaranje što povoljnijeg ambijenta za brži razvoj ove izuzetno značajne privredne grane. On se odazvao našoj molbi, na čemu mu se najsrdačnije zahvaljujemo.

U ovoj godini usvojili smo 18 zakona, kao i veoma važan dokument – Strateški plan razvoja ruralnih područja. Ostalo nam je, u tematskom dijelu, strategije šumarstva i savjetodavne službe u poljoprivredi pomjerene su za narednu godinu, ali ne zbog nas već Svjetske banke koja finansira izradu tih strategija. Ova zakonska regulativa usklađena je sa normama Evropsne unije u najvećem mogućem skladu, jer kod nas nisu iste okolnosti, u svemu, kao u EU.

Izuzetno značajan dokumenat

Strategija ruralnog razvoja je jedan od najvažnijih dokumenata. Obuhvata poljoprivredu, šumarstvo, ekologiju, zdravstvo i saobraćaj, odnosno sve što je važno za život u ruralnim zajednicama. Ovaj strateški dokument analizirali su eksperti Evropske komisije koji su za njega dali apsolutno pozitivnu ocjenu. U finansiranju realizacije Strateškog plana ruralnog razvoja Republike Srpske zajednički će učestvovati sva ministarstva u Vladi RS iz svojih budžeta i nikakva, nova, sredstva nisu predviđena izvan ovog plana.

dr Radivoje Bratić
dr Radivoje Bratić

Ciljevi Strateškog plana ruralnog razvoja RS za period 2009-2015. godina su: poboljšanje konkurentnosti poljoprivrede i šumarstva, očuvanje prirode i racionalno gazdovanje prirodnim resursima, te poboljšanje uslova života i uvođenje veće raznovrsnosti kod ostvarivanja prihoda u ruralnoj ekonomiji.

Evo jednog podatka. Zaključno sa 25. novembrom 2009. godine, u Republici Srpskoj registrovano je 56 758 poljoprivrednih gazdinstava. Prosječna površina posjeda je 4,46 hektara, a prosječna starost nosioca poljoprivrednog gazdinstva, 55 godina.

Od ukupnog broja nosilaca poljoprivrednih gazdinstava, 62,64 odsto je u starosnoj dobi od 41 do 65 godina, 18,45 odsto od 66 do 75 godine, više od 75 godina ima 4,75 odsto nosilaca, a u starosnoj dobi od 18 do 40 godina je 14,16 odsto nosilaca.

Sela ne smiju ostati pusta

Ovi podaci biće od velike važnosti u nastavku aktivnosti Ministarstva na realizaciji mjera ruralnog razvoja i poboljšanju uslova života na selu, naročito ako se zna da je u Republici Srpskoj 85 odsto ruralnih sredina. I zato je važno usvajanje Strateškog plana razvoja ruralnih područja u Republici Srpskoj. Ne smijemo dozvoliti da nam sela ostaju pusta i da je prosječna starost nosioca poljoprivrednih gazdinstava, 55 godina.

Ministarstvo je, kao pripremu za donošenje Strateškog plana ruralnog razvoja Republike Srpske, u 2007. godini, realizovalo pilot projekt izrade tri programa ruralnog razvoja za tri nerazvijene opštine u RS, Šekovići, Nevesinje i Ribnik, čime je pokrenulo inicijativu da sve opštine pristupe planiranju svog ruralnog razvoja, bez čega neće biti moguće konkurisati za sredstva Ministarstva, kao ni za namjenska sredstva iz ostalih fondova.

Ministarstvo je u 2008. godini izdvojilo 9,200.000,00 konvertibilnih maraka kojima se podsticao razvoj ruralnih područja, u 2007. godini izdvojeno je 5,700.000,00 konvertibilnih maraka, a u ovoj godini (2009), za sada je izdvojeno 5,600.000,00 konvertiiblnih maraka. I u narednoj godibi izdvojiće se sredstva jer se ruralni razvoj Republike Srpske nameće kao trajan zadatak i mora da predstavlja nacionalni, razvojni interes, Republike Srpske.

Osvježavanje mehanizacije

U 2009. godini počeli smo sa subvencioniranjem prodaje traktora proizvedenih u Srbiji, na osnovu Sporazuma o privrednoj saradnji Srbije i Republike Srpske. Do 24. decembra 2009. godine prodato je 212 traktora. Još oko 100 je u fazi odobravanja kredita. Očekujemo da će taj posao ići brže u 2010. godini i da će proizvođači iz Srbije, u skladu sa interesovanjem iz RS, a veliko je, isporučivati dovoljno traktora na naše tržište.

U saradnji sa Direkcijom za robne rezerve Republike Srpske regresirana je nabavka 20 000 tona mineralnih đubriva NPK 15:15:15 i 10.000 tona dizel goriva za potrebe proljećne sjetve/sadnje. Za jesenju sjetvu, takođe u saradnji sa Direkcijom za robne rezerve poljoprivrednicima je podijeljeno 2 000 tona sjemenske pšenice. Odrađen je veliki dio posla kada je riječ o zloupotrebama na terenu u vidu otkrivanja proizvođača koji su slali netačne podatke Ministarstvu za ostvarivanje prava na podsticaje (zahtjevi za proljećnu sjetvu, premije za mlijeko i priplodna grla).

U 2010. bez obaveza iz ranijih godina

Od 2010. godine očekujem da bude bolja od 2009. godine. Nikada nema dovoljno sredstava za podsticaje. Pokušavamo da, uvijek, ta sredstva plasiramo na najbolji mogući način i želimo da efekti dodijeljenih sredstava budu vidljivi što prije. Međutim, ovo Ministarstvo je postalo i Ministarstvo za socijalna davanja. Ipak, moje zadovoljstvo je što će Vlada RS izdvojiti i u 2010. godini 80 000 000 konvertibilnih maraka za podsticaje, što je u skladu sa Zakonom o obezbjeđivanju sredstava, u kojem stoji da izdvajanja moraju biti minimalno 6 odsto od domaćih prihoda. Nadamo se da u narednoj godini nećemo imati dugova iz prethodne godine. U 2009. godinu prenijeli smo 28 300 000 konvertibilnih maraka dugova, iz 2006. i 2005. godine, 11 000 000 konvertibilnih maraka i taj dug je isplaćen u 2007. godini. Vjerujem da ćemo u 2010. godinu ući čisti kao što smo ušli u 2008. godinu.

Vašim čitaocima želim srećnu i uspješnu novu 2010. godinu kao i Božić. Nadam se da ćemo i u narednoj godini imati uspješnu saradnju, kao što smo i do sada.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*