Home » Lov » Lovci i šumari pod ruku

Lovci i šumari pod ruku

Protokol o saradnji

Neđo Ilić

Neđo Ilić

Predstavnici „Šuma Republike Srpske“ i Lovačkog saveza Republike Srpske potpisali su protokol o poslovno tehničkoj saradnji. U ime JPŠ „Šume Republike Srpske“ Protokol je potpisao direktor Neđo Ilić, a u ime Lovačkog saveza Republike Srpske presjednik Vukašin Vojinović.

Ovim dokumentom trebalo bi da se unaprijedi upravljanje šumama i lovištima na teritoriji cijele Republike Srpske. Nakon potpisivanja, direktor Neđo Ilić je naglasio da će svi resursi znanja i tehničke mogućnosti biti na raspolaganju Lovačkom savezu RS, kako bi on mogao, preko svojih udruženja, raditi na zaštiti i uzgoju divljači, a samim tim i očuvanju šuma. On je, takođe, istakao da će Preduzeće za potrebe Lovačkog saveza obavljati stručne poslve iz oblasti lovstva, dok će s druge strane Lovački savez obezbijediti nadzor i čuvanje divljači, lovišta i lovnih objekata na područjima kojima gazduju „Šume Srpske“.

Predsjednik Lovačkog saveza RS Vukašin Vojinović, rekao je da ova saradnja ima višestruki značaj i izrazio zadovoljstvo činjenicom da su „Šume Republike Srpske“ prepoznale snagu i značaj ovog saveza koji broji oko 20.000 članova. Na kraju, on je naglasio da će korist od ovakvog vida saradnje biti obostrana.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*