Home » Lov » Bosanskohercegovačka lovačka hronika

Bosanskohercegovačka lovačka hronika

MOSTAR – Stoga u godini koja je pred nama sve snage i resurse moramo usmjeriti na provedbu lovnog zakonodavstva u smilsu utemeljenja i dodjele lovišta na gospodarenje, a potom izradi lovnogospodarstvenih osnova i početka organizovanog, planskog, savremenog i samoodrživog lovnog gospodarenja, vodeći računa o zaštiti interesa svih naših članica u tim procesima – izjavio je Ilija Vrljić, predsjednik Lovačkog saveza Herceg Bosne u reviji „HOOP!“

***

Sarajevo

Sarajevo

SARAJEVONa savjetovanju predsjednika lovačkih organizacija, članica Saveza lovačkih organizacija BiH, održanom u Sarajevu presjednik ove asocijacije Salem Alihodžić najavio je brojne aktivnosti na uspostavljanju organizaije lova u skladu sa Zakonom o lovstvu i podzakonskim aktima, misleći pri tom prvenstveno na problem dodjele lovišta i određivanje granica lovišta. Na osnovu izvještaja na terenu može se zaključiti da je problem prije svega u kantonalnim resornim ministarstvima koja nisu nikako, ili su samo djelimično ispunila svoje obaveze iz Zakona.

***

TREBINJE – Na posljednoj sjednici Upravnog odbora Lovačkog saveza Saveza Republike Srpske, koja je održana u Trebinju, aktueliziran je jedan stari problem. Riječ je o utvrđivanju tačnog broja, odnosno pregledu lovaca po udruženjima. Ovom priliko zaduženi su članovi Upravnog odbora i predsjednici savjeta regija da obezbijede u svojim udruženjima broj lovaca sa stanjem na dan 31. decembra 2009. godine. Na ovoj sjednici donijeta je odluka da članski doprinos Lovačkom savezu Republike Srspke u 2010. godini iznosi 25 konvertibilnih maraka po lovcu a za privredne subjekte 1.500 konvertibilnih maraka.

***

DERVENTA – Lovačko udruženje „Motajica“ iz Dervente je u periodu od deset godina raspolagalo sa ukupnim sredstvima od oko KM 700.000 koja su ulagana za naseljavanje lovišta fazanskom divljači u iznosu od KM 130.000, izgradnju lovno-tehničkih objekata u vrijednsoti oko KM 60.000, lovno uzgojnih objekata oko KM 50.000, opremanje lovočuvarske službe KM 30.000, ostalim troškovima na uzgoju i zaštiti divljači KM 60.000, održavanju poslovnih prostorija oko 20.000, stvaranju uslove za djelovanje sportske ekipe za takmičenje u gađanju glinenih golubova oko KM 40.000, održavanje sekcijskih lovačkih manifestacija KM 30.000… ističe Miodrag Đorđić, predsjenik Udruženja.

***

Doboj

Doboj

DOBOJ – Lovačko udruženje „Fazan“ iz Doboja, najbrojnije u Republici Srpskoj, organizovalo je na području Sekcije Kožuhe lov fazana za brojne goste koji su stigli iz Prijedora, Gradiške, Čelinca, Modriče, Šamca, Broda, Vukosavlja, sa Romanije, iz Potkozarja… Pred lovačkom kolibom u Kožuhama lovce je pozdravio Rade Sofrenić, predsjednik LU „Fazan“ iz Doboja. O organizaciji lova brinuo se Vedran Božićković, glavni lovoovđa. Sve je protklo u najboljem redu, a odstrijeljeno je 27 fazana i 16 fazanki.

***

BRODAC – Nikada u Semberiji nije bilo šakala. Sada je se iznenada pojavili! U lovištu Lovačkog udruženja „Golub“ iz Broca već su odstrijeljena dva primjerka ovih opasnih štetočine. Prvog šakala odstrijelili su lovci sekcije Međaši, sela koje leži na obali Drine, a drugi se našao na nišanu lovaca iz Balatuna, sela smještenog na ušću Drine u Savu. Da li su šakali u Semberiju stigli sa Majevice, gdje su već nekoliko godina prisutni i čine velike štete u lovištu, ili su prešli preko Save ili Drine, niko pouzdano ne zna. Jedino se zna da su u pitanju opasni predatori i da ima razloga da ovdašnji lovci budu zabrinuti za plemenitu divljač.

***

BROD – Trivo Pivaš, predsjednik Lovačkog udruženja „Vučjak“ iz Broda, zapamtiće ovogodišnju sezonu lova na divlje svinje. Na lokalitetu Stari Poloj odstrijelio je vepra teškog čak 200 kilograma. Ovaj predsjednikov ulov najbolje potvrđuje koliko je ovo lovište bogato divljim svinjama.

***

Šekovići

Šekovići

ŠEKOVIĆI –  Lovačko udruženje „Bišina“ iz Šekovića bogatije je za još jednu lovačku kolibu. Izgradili su je članovi sekcije Papraća ličnim radom i angaživanjem. Najaveći doprinos  dao je lovac Velimir Vučetić, koji živi i radi u Novom Sadu, ali svakako treba istaći i izuzetno angažovanje  predsjednika sekcije Milana Vidakovića te lovce Radu Ilića, Mišu Vidakovića, Stanka Stevanovića, Bogosava Savića i druge.

***

VELIKA KLADIŠA – Lovci Lovačko udruženja „Velika Kladuša“ iz istoimenog grada, u skladu sa svojim godišnjim planom gazdovanja, pustili su u lovište 300 odrslih poljskih jarebica. Nabavljene su u Posušju, a puštene su na tri lokacije kako bi se obezbijedilo što ravnomjernije naseljavanje.

***

NOVI TRAVNIK – U svih pet sekcija Lovačkog društva „Pavlovica “ iz Novog Travnika organizovana je akcija iznošenja soli za divljač koja ima potrebu za mineralima, kako bi se poboljšala njena trofejna vrijednost. U nekim lovištima lovci su iznosili kukuruz za prihranu.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*