Home » Aktuelnosti » Tržište vrednuje znoj

Tržište vrednuje znoj

Razgovor vodio: Petar Ilić

Semberska poljoprivreda je bez dovoljno prerađivačkih kapaciteta pa je plasman poljoprivrednih proizvoda postao jedan od najozbiljnijih problema

U Strategiji razvoja opštine Bijeljina do 2015. godine predviđene su brojne mjere za unapređenje agrarnog sektora. Među njima je i zaživljavanje Agrarnog fonda koji već staje na svoje noge i vjeruje se da će kontinuirano i sistematski doprinositi razvoju poljoprivrede i sela

Šta o aktuelnim pitanjima poljoprivrede i sela kaže Predrag Jović, načelnik Odjeljenja za privredu i poljoprivredu Administrativne službe opštine Bijeljina

Semberija, plodna ravnica smještena u zagrljaju Save i Drine, bila je i ostala žitnica Bosne i Hercegovine. U Republici Srpskoj ona je najizrazitije agrarno područje pa je sasvim razumljivo da je u Strategiji razvoja opštine Bijeljina poljoprivreda dobila posebno mjesto. Ukupna površina obradivog zemljišta je skoro 54.000 hektara (73 odsto površine opštine). To je jedan od glavnih resursa bijeljinske opštine.

Na čelu Odjeljenja za privredu i poljoprivredu u Administrativnoj službi opštine Bijeljina nalazi se mladi agronom Predrag Jović. S njim smo razgovarali o aktuelnim pitanjima poljoprivrede i sela u ovoj lokalnoj zajednici.

Predrag Jović
Predrag Jović

– Odmah na počeku želim naglasiti da je poljoprivreda Semberije neorganizovana i prepuštena sama sebi. Opština i Republika joj moraju pokloniti odgovarajuću pažnju kako bi njeni koraci razvoja bili što duži. Zemljište je usitnjeno i to se nepovoljno odražava na produktivnost, ekonomičnost i rentabilnost u proizvodnji tradicionalno najrasprostranjenijih poljoprivrednih kultura – pšenice i kukuruza. U Srbiji i Mađarskoj proizvodna cijena je niža i naši poljoprivrednici nisu konkurentni na tržištu. Jedan broj poljoprivrednika opredijelio se na povrtarsku proizvodnju, drugi uveliko rade na unapređenju voćarstva, a treći se bave stočarstvom i najveći dio biljne proizvodnje realizuju kroz stoku. Na taj način zatvaraju ciklus i povećavaju rentabilnost i efikasnost svog domaćinstva. Tržište je osjetljivo i nije lako snalaziti se u toj „slalom vožnji“. Sada pokušavamo uspostaviti poslovne odnose sa „Podravkom“ iz Koprivnice, koja je zainteresovana za obezbjeđenje dijela potrebnih sirovina u Semberiji – riječi su Predraga Jovića.

Suženo tržište

U Strategiji razvoja opštine Bijeljina do 2015. godine poljoprivreda je dobila značajno mjesto. Da li ste zadovoljni ostvarivanjem ovog strateškog dokumenta? – pitali smo u nastavku razgovora.

– Mnoge stvari su se promijenile, ali mnogi poslovi su pred nama. Na ovom stepenu razvoja poljoprivrede u Semberiji najveći problem je tržište. Nekada su naši poljoprivrednici prodavali svoje proizvode na širokom prostoru od Triglava do Đevđelije. Imali su pred kućnim pragom prerađivačke kapacitete Fabriku šećera u Velkikoj Obarskoj, Prehrambenu industriju „Sava“ u Bijeljini, Klaonicu i dr. Sada je tržište suženo. Novi prerađivački kapaciteti poput „Spektar drinka“, „Ledera“, „Tanasića“ i dr. nisu u mogućnosti da preuzmu sve tržne viškove primarne poljoprivredne proizvodnje. U takvoj situaciji izlaz se traži u podizanju novih hladnjača manjeg kapaciteta, ali i drugih kapaciteta koji bi prihvatili tržne viškove. Jedna od ozbiljnih mjera svakako je lociranje industrijske zone 3 u neposrednoj blizini Agro-tržnog centra „Knez Ivo od Semberije“. Na tom prostoru trebali bi da se grade proizvodni pogoni za preradu i doradu poljoprivrednih proizvoda. Zainteresovanih investitora već ima jer opština Bijeljina obezbjeđuje uređeno građevinsko zemljište sa vodom i strujom, a sve opštinske dažbine za ulaganja u kapacitete za preradu poljoprivrednih proizvoda smanjene su za čak 90 odsto u odnosu na utvrđene tarife – glasio je odgovor našeg sagovornika.

Prvi Agrarni fond u Republici Srpskoj

Svakako treba naglasiti da je opština Bijeljina prva u Republici Srpskoj formirala Agrarni fond sa ciljem da se obezbijede sredstva i stvore mogućnosti koncentrisane podrške agrarnoj privredi, i to sa više novoa, a prije svega opštinskog. Vjeruje se da neće izostati podrška iz republičkih, državnih i međunarodnih izvora. Iz opštinskog buxeta svake godine izdvajaće se šest odsto za poljoprivredu. U idućoj godini to bi trebao da bude iznos od oko 1,1 miliona konvertibilnih maraka. To je malo sredstava za poljoprivredu Semberije, ali s pravom se treba nadati da će se i poslovno bankarstvo uključiti u realizaciju ciljeva i zadataka koji su utvrđeni Starategijom razvoja opštine Bijeljina do 2015. godine. Dio sredstava Agrarnog fonda će se plasirati bespovratno, a dio na kreditnoj osnovi pod povoljnim uslovima.

Za organizovan agrar
Za organizovan agrar

U nastavku razgovora Predrag Jović, načelnik Odjeljenja za privredu i poljoprivredu u Administrativnoj službi opštine Bijeljina, naglašava potrebu obezbjeđenja sinhronizacije institucija koje bi obezbjeđivale što efikasniji plasman onoga što semberski poljoprivrednici proizvedu. Mnogo se očekivalo od Agro-tržnog centra „Knez Ivo od Semberije“. Ali, na toj ogromnoj lokaciji smjestile su se i neke privredne djelatnosti koje nisu agrarnog karaktera. Po njegovim riječima već su sazreli uslovi da se u Bijeljini razmišlja o poljoprivrednoj berzi sa savremenom organizacijom rada, naravno sa hladnjačama i pakerajima. Agencija za bezbijednost hrane, ili bar jedan njen dio, trebala bi da bude smještena u Bijeljini.

Poljoprivredne zadruge i ukurupnjavanje ponude

– Poljoprivredne zadruge bi trebale dati mnogo više na ukrupnjavanju ponude poljoprivrednih proizvoda – ističe načelnik Jović. – Usitnjeni poljoprivredni proizvođači ne mogu postati značajan faktor na današnjem probirljivom tržištu koje karakteriše nemilosrdna konkurencija. Opština će u granicama svojih mogućnosti podržavati i podsticati sve aktivnosti koje su u funkciji unapređenja poljoprivrede i sela. Prvi posao treba da bude popis svega čime se ko bavi i šta ko ima kako bismo mogli da se predstavimo predpristupnim fondovima i pokušamo obezbijediti dio sredstava i iz tih izvora.

S pravom se treba nadati da će hrana iz Semberije, u vremenu koje dolazi, lakše stizati do tržišta. Ekonomski položaj poljoprivrede i sela mora biti povoljniji kako bi se stvorili uslovi za opstanak mladih na selu. To se može postići i naglašenijim zaživljavanjem multifunkcionalne poljoprivrede jer postoje brojne profitabilne djelatnosti koje bi mogle da se brže razvijaju u semberskim ruralnim uslovima. Edukacija poljoprivrednih domaćinstava, te standardizovanje hrane i drugih poljoprivrednih proizvoda sa sela, samo su neki od obimnih poslova koji treba da stvore ambijent za ukupni razvoj ovog agrarnog kraja.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*