Home » Pčelarstvo » Sumporisanje saća

Sumporisanje saća

Sumporisanje kao zaštita

Sumporisanje kao zaštita

U drugoj polovini septembra treba skloniti medišta sa plodišta i suvišno saće iz plodišta i odnijeti ih u odgovarajuće prostorije. Saće koje se čuva izvan košnice vrlo je podložno napadu voštanih moljaca, koji mogu, ako se razmnože, da ih potpuno unište. Da do toga ne bi došlo, nastavke i polunastavke sa saćem u prostorijama u kojima se čuvaju, treba pažljivo složiti tako da u njih ne mogu da uđu leptiri voštanog moljca. Na prvi nastavak, odnosno polunastavak, treba staviti po jedno do dva pakovanja sa kuglicama naftalina, koji štiti saće od moljca.

Međutim, ako je takvo saće već napadnuto moljcem,. treba ga sumporisati. Sumpordioksid, koji se dobija sagorijevanjem sumpora, uništava leptire, crve i lutke moljca, ali ne uništava jaja, pa zato sumporisanje treba za desetak dana ponoviti. Treba imati u vidu da se iz jaja neće izvesti crvi ako je temperatura u prostoriji niža od 10 stepeni Celzijusovih, ali jaja mogu da izdrža vrlo dugo i na niskim temperaturama i da očuvaju sposobnost izvođenja. Zato treba, kad se temperatura poveća iznad 10 stepeni, saće ponovo pregledati i, ako se ukaže potreba, sumporisanje ponoviti.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*