Home » Ratarstvo » Prosipanje pesticida

Prosipanje pesticida

Prilikom prevoza, pripreme rastvora ili tretiranja, pesticidi se mogu prosuti.

Oprez

Oprez

U tom slučaju trebalo bi preduzeti sljedeće mjere:

  • zaustaviti oticanje pesticida,
  • ograditi, a zatim prekriti lokvu pesticida adsorbentom (glinom ili drugom materijom koja upija tečnost),
  • označiti mjesto i spriječiti prilaz nepozvanih lica,
  • pokupiti adsorbent u za to pripremljene nepropusne posude i hermetički ih zatvoriti,
  • uskladištiti materijal na bezbjedno mjesto  dok se ne preda preduzeću za sakupljanje i tretiranje opasnog otpada,
  • ukoliko je količina rasutog pesticida velika (nekoliko desetina kilograma i više), neophodno je obavijestiti lokalnu upravu (lice zaduženo za zaštitu životne sredine u opštini).

Svako nekontrolisano izlivanje pesticida u životnu sredinu je hemijski udes.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*