Home » Stočarstvo » Postupak poslije muže

Postupak poslije muže

Poslije muže je neophodno da se sise zaštite i dezinfikuju. Istraživanja pokazuju da ukoliko je efikasna dezinfekcija nakon muže, može dovesti do smanjenja pojave novih mastitisa i preko 50%. Treba izbjegavati dezinfekciju sa vodenim rastvorima dezinficijenasa koji se prave neposredno pred nanošenje.

Higijena pa sve ostalo

Higijena pa sve ostalo

Kvalitet vode koja služi za pravljenje takvog rastvora je od naročitog značaja. Ova voda nije uvijek odgovarajućeg kvaliteta što se ogleda u mogućem prisustvu mikroorganizama (alge, bakterije), pretjerane koncentracije minerala (kamenac) i rastvorljivih gasova. Stoga je neophodno vodu postepeno testirati. Odlike vode kao rastvarača u ovom slučaju direktno mogu imati negativan uticaj na sposobnost dezinficijensa da uništava mikroorganizme. Naročito je nepovoljan uticaj saliniteta vode, njene tvrdoće, prisustva organskih materija i hlora.

Salinitet je mjera taloženja vode i određuje se preko sadržaja kalcijum karbonata. Smatra se, a i potvrđeno je kroz brojna istraživanja, da voda saliniteta preko 500 jedinica/milion značajno smanjuje koncentraciju raspoloživog joda u dezinficijensu za sise.

Tvrda voda sadrži visok nivo kalcijuma, magnezijuma i mangana. Vode se klasifikuju prema stepenima tvrdoće na meke, tvrde i veoma tvrde. Dokazano je da pojedine dezinfekcione komponente kao npr. hlorheksidin, gube svoju baktericidnu moć pri nivou tvrdoće od 20 jedinica/milion. Kada je tvrdoća iznad tog nivoa hlorheksidin se taloži i postaje praktično neaktivan.

Period između dvije muže je kritičan za prodor mikroorganizama i razvoj patološkog procesa u mliječnoj žlijezdi. Sisni kanal je neposredno nakon muže opušten i djelimično otvoren tako da postoji mogućnost prodora mikroorganizama iz spoljne sredine. Da bi se to spriječilo potrebno je sise odmah nakon muže dezinfikovati sredstvom koje ima sposobnost zatvaranja sisnog otvora. Između dvije muže sise su izložene različitim nepovoljnim uticajima spoljašnje sredine, prije svega klimatskim. Stoga je važno da se sise zaštite i spriječi nepovoljno dejstvo klimatskih faktora kao što je jako dejstvo sunčevih zraka, zatim uticaj vlage i izrazite hladnoće.

Sredstva za zaštitu sisa treba da sadrže emulzije i druge kozmetičke sastojke koje mogu da poboljšaju stanje kože sisa. Dodate emulzije doprinose dobrom zdravstvenom stanju kože sisa čineći je glatkom i ravnom i tako smanjuju nakupljanje potencijalnih patogenih uzročnika mastitisa u pukotinama i ragadama na površini kože. Nisu sve emulzije podesne za njegu kože sisa. Izbjegavaju se neke biljne emulzije zatim tzv. bijela ulja (parafin), dok se izuzetno cijeni glicerol.

Takođe, ako se emulzije dodaju dezinficijensima za sise, kod pojedinih slučajeva može doći do smanjenja njihovog baktericidnog efekta. Ovo će zavisiti od koncentracije dodatih emulzija.

Zdravo, čisto i njegovano vime povoljno utiče na opšte stanje krave i produktivnost, ali je i ogledalo samog farmera, njegove brige i svijesti o značaju pravilne higijene vimena.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*