Home » Povrtarstvo » (Ne)poželjna rana sjetva

(Ne)poželjna rana sjetva

Kakva sjetva...

Kakva sjetva...

Pasulj je jari usjev kasnog roka sjetve. Tačne kalendarske rokove za sjetvu, međutim, teško je preporučiti. Sjetva treba da se obavi kada je zemljište na 10 centimetara dubine zagrijano oko 12 stepeni. Mnogi ističu prednost rane sjetve, jer smatraju da se na taj način izbjegavaju opasnosti od velikih žega koje su česte krajem jula i tokom avgusta, te mogu da izazovu prirodno zrenje pasulja i drastično smanjenje prinosa. Međutim, ranom sjetvom produžava se period nicanja, a biljke su u tom periodu osjetljive na parazite i štetočine iz zemljišta.

Dubina sjetve je od tri santimetra za sitnozrne sorte i teža zemljišta, do pet santimetara za krupnozrne i lakša zemljišta. Količina sjemena kreće se od 70 do 180 kilograma po hektaru, zavisno od kvaliteta i krupnoće zrna i gustine sjetve. Ranije su se preporučivale manje gustine, ali je za savremene sorte najbolje da bude 400.000 biljaka po hektaru.  Uobičajena je sjetva u redove na rastojanju 50 santimetara.

Postoje i pozitivna iskustva u gajenju pasulja kao drugog i postrnog usjeva. Naravno, radi se o ranim sortama i gajenju u navodnjavanju – ističe dr Mirjana Vasić iz Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu.

Facebook Komentari

2 komentara

  1. pozdrav ja sam prije dvadeset dana posijao pasulj zelenac pa da li mi možete nešto više reći o tom pasulju. nalazim se u republici srpskoj lijevče polje

  2. Najbolje je da se obratite Poljoprivrednom institutu u Banjaluci ili Agenciji za stručne usluge u poljoprivredi u Laktašima gdje se nalaze stručnjaci koji bi Vas mogli posavjetovati u vezi svih pitanja koja su aktuelna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*