Home » Stočarstvo » Ishrana muznih krava

Ishrana muznih krava

U zimskom periodu ishrane krava osnovno kabasto hranivo je silaža od kompletne kukuruzne biljke. Lucerkino sijeno u našim uslovima služi kao dopuna kabastoj hrani. Njegova količina u velikoj mjeri zavisi od vremenskih prilika koje mogu biti presudne za spremanje većih količina sijena. Pored ova dva kabasta hraniva obavezno se upotrebljava kompletna krmna smješa sa 18 odsto proteina.

Zdrava hrana - zdrava krava

Zdrava hrana - zdrava krava

Najbolja proizvodnja mlijeka u zimskom periodu ishrane postiže se kada se zadovolje potrebe u kabastoj hrani sa 50 odsto silaže i 50 odsto sijena. Ovo podrazumijeva da je hrana kvalitetna po hranljivoj vrijednosti i ukusu. Nije baš lako obezbijediti kvalitetnu silažu od kompletne kukuruzne biljke. Ima godina kada nepovoljne vremenske prilike umnogome komplikuju proizvodnju kvalitetne silaže. Sušni period u kriznim fazama razvoja kukuruza utiče da bude malo klipa u odnosu na ukupnu masu biljke. Druga nepogoda je da su stočari često prinuđeni da ne ispoštuju stadijum voštanog zrenja zrna kukuruza što je optimum prilikom siliranja. Struka i nauka insistiraju da se prilikom siliranja kompletne kukuruzne biljke siliranje obavlja u stadijumu voštanog zrenja.

U stadijumu mlječnog zrenja biljka sadrži manje šećera, a više skroba i daje suviše kiselu silažu koju stoka nerano jede, pogotovu ako se silira prije mliječnog zrenja. Drugi parametar za optimum stadijuma zrenja kukuruza za siliranje je onaj kada bude odnos klipa i stabljike 50%:50%. Ako je proces siliranja tekao normalno pH silaže iznosi 3,7 – 4,2. Odnos ispoljenih kiselina ukazuje na njen kvalitet. Mlječna kiselina je bez mirisa. Oštar miris ukazuje na prisustvo veće količine sirćetne kiseline. Neugodan miris na kiselo otkriva suvišak buterne kiseline. Dobra silaža sadrži oko dva odsto mliječne kiseline, 0,3 do 0,5 odsto sirćetne kiseline i tragove buterne.

U kojoj mjeri proizvođač mlijeka može obezbijediti kvalitetnu i ukusnu hranu, dobro izbalansiranu u odnosu na optimalne potrebe krave, zavisiće i uspjeh proizvodnje. Neadekvatnom ishranom pogotovu visokomliječnih grla mogu se napraviti takve greške da se dobije manja proizvodnja po grlu nego kod ekstenzivnih rasa, a uz to vidno se narušava i zdravstveno stanje.

Facebook Komentari

One comment

  1. odlicna literatura za pocetnike koja moze da posluzi za svoj rad u ishrani goveda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*