Home » Lov » Dvocjevna sačmarica

Dvocjevna sačmarica

IŽ 27

IŽ 27

Dvocjevna sačmarica predstavlja najuniverzalniju lovačku alatku koja nalazi primjenu i u lovu na sitnu, kao i na crnu divljač. Cijevi mogu stajati u horizontalnom ili u vertikalnom položaju i na osnovu toga razlikujemo puške položare i bok-puške što je nevažno kad je u pitanju učinak lovca.

Lovac ima na raspolaganju dva metka različite krupnoće sačme, kao i dva različita svežnja na ustima cijevi, što daje mogućnost efikasnog pucanja na različitim daljinama.

Jedan od najzastupljenijih tipova kod naših lovaca je ruski model IŽ 27E koji ima izmjenjive čokove i ejektore. Rade se sa dvije nezavisne ili sa jednom selektivnom obaračom, a cijena ove više nego solidne puške je oko 400 evra.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*