Home » Lov » Decembar u lovištu

Decembar u lovištu

U decembru se lovi: mrki medvjed, srna i lane, jelen lopatar, košuta i lane jelena lopatara, muflon, ovca i jagnje muflona, zec (do 5. decembra), fazan – pijevac i koka, prepelica, jarebica kamenjarka grivna, jarebica poljska, jarebica šumska – lještarka pijevac, šljuka, divlji golub i grlica, divlja patka i liska i divlja guska.

Lov po snijegu
Lov po snijegu

Kada je riječ o lovu na sitnu divljač, najveći broj lovaca ide u lov na fazane. Treba pokušati da se odstrijeli odgovarajući broj ovih ljepotana kako bi se uspostavio najpovoljniji odnos polova 1:5 do 1:7. Nije to lako postići, ali treba tome težiti.

U brdsko-planinskim krajevima u decembru je, po pravilu, sve pod snijegom. Počinje najteži period za preživljavanje divljači. Lovci moraju biti ti koji će priteći u pomoć. Jer, većini grabljivica odgovara visok snijeg, pa ih koliko je god moguće treba tamaniti. Uvijek imajte u vidu da je glad veća nevolja za divljač od hladnoće.

Zimska ishrana divljači je prilagođena klimatskim uslovima. Zanimljivo je da se priroda pobrinula da u ovo vrijeme neke vrste divljači imaju usporavanje metabolizma kao što je uspavljivanje buraga i svođenje hranidbenih potreba na neophodan minimum. Iznošenje hrane na hranilišta je prioritetan zadatak lovaca. I soli naravno.

Vuk
Vuk

U decembru se pripremaju ili već i održavaju tradicionalne hajke na vukove. Mnogi stručnjaci za lovstvo naglašavaju da je ovaj način lova veoma rijetko uspješan. Pogotovu su neuspješne hajke sa velikim brojem lovaca. One više imaju turističku nego lovačku dimenziju. Manje grupe iskusnih i disciplinovanih lovaca uvijek imaju veće učinke.

Na obalama rijeka pojavljuju se „zimski gosti“. Ako je oštra zima sa sjevera Evrope stižu divlje patke i guske u velikom broju. U preletu se mogu vidjeti čitava jata. Svakako da je lijepo ići u lov na divlje patke i guske, ali nije u redu napuniti zamrzivač (ili čak i dva) odstrijeljenim putnicima u tople krajeve.

U planinskim krajevima nema dovoljno hrane pa čopori gladnih vukova silaze u niziju i približavaju se selima. U mnogim krajevima Republike Srpske ova divljač postaje sve ozbiljniji problem. Vukovi uništavaju plemenitu divljač, ali i stoku provaljujući u torove gdje prave krvavi pir.

U decembru se veoma često ide u lov na divlje svinje. Ove divljači je sve više u lovištima brdsko-planinskih krajeva. Za ovaj lov je potrebno imati dobro obučene pse. Zanimljivo je da posljednjih godina sve veći broj lovaca iz ravničarskih lovišta odlazi u lov na divlje svinje što za njih predstavlja izuzetan doživljaj. Najčešće se lovi „pogonom“, a koristi se oružje s jediničnim zrnima. Da li je suvišno podsjećati da ranjeni vepar ili svinja mogu biti veoma opasni po život čak i iskusnog lovca.

Dobar pogled u 2010. godini!

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*