Home » Aktuelnosti » 2009. – izuzetno značajna godina

2009. – izuzetno značajna godina

O akutuelnim pitanjima iz oblasti pčelarstva Republike Srpske razgovarali smo sa Radivojem Maksimovićem, vršiocem dužnosti presjednika Saveza udruženja pčelara Republike Srpske.

– Na čemu se Savez udruženja pčelara Republike Srpske najviše angažovao u godini koja se bliži kraju? – bilo je naše prvo pitanje.

Radivoje Maksimović

Radivoje Maksimović

Savez udruženja pčelara Republike Srpske u toku 2009. godine aktivno je radio na svim elementima koji su doprinjeli jačanju pčelarskog sektora u Republici Srpskoj. U toku 2009. godine Upravni Odbor se sastajao 13 puta u nastojanju da donese kvalitetne odluke i prava rješenja na mnoga pčelarska pitanja i izazove. Pored većeg broja aktivnosti, ovom prtilikom bih izdvojio najznačajnije:

1.Uspostavljanje dobre saradnje sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Savez udruženja pčelara, postao je respektabilna organizacija koja se nameće kao ravnopravan partner u pregovorima sa MPŠV RS. U posljedne dvije godine MPŠV RS je kroz mjere posticaja podržalo pčelare RS. U toku 2008. godine odobrena su sredstva od 10 KM po košnici za sve pčelare koji imaju preko 30 pčelinjih društava. U toku 2009. godine odobrena sredstva kroz Pravilnik o posticajima u iznosu od 6 KM po košnici za pčelare koji su članovi opštinskih udruženja pčelara i imaju od 50 do 300 košnica. Ministarstvo je subvencioniralo i kupovinu selekcionisanih matica od registrovanih proizvođača u RS u iznosu od 5 KM po matici, a podržalo je i projekat koji se odnosi na kontrolu i suzbijanje američke kuge u RS. Navedeni projekat je urađen u saradnji Veterinarskog instituta „Vaso Butozan“ Banja Luka i Saveza udruženja pčelara RS. Projekat je vrijedan 30.000 KM i treba da se sprovede u toku 2010. godine.

2. Učlanjenje Saveza udruženja pčelara RS u svjetsku pčelarsku organizaciju(APIMONDIA)

Kongres APIMONDIA-e, 41-vi po redu, održan u Monpeljeu (Francuska) biće zapamćen kao veliki događaj za pčelarstvo Republike Srpske kao i Bosne i Hercegovine. Tom prilikom Savez udruženja pčelara RS postao je punopravan član APIMONDIA-e (međunarodne federacije udruženja pčelara i drugih organizacija koje rade u oblasti sektora pčelarstva), sa sjedištem u Rimu. Savez udruženja pčelara RS sa svojih 2.500 pčelara i 120.000 pčelinjih društava ima dva delegata u Generalnoj skupštini (Radivoje Maksimović, podpredsjednik Saveza udruženja pčelara RS i Violeta Santrač, Veterinarski institut „Vaso Butozan“ Banja Luka).

APIMONDIA radi na promociji naučnog, tehničkog, ekološkog, sociološkog i ekonomskog razvoja pčelarstva u svim zemljama kao i na saradnji udruženja pčelara, naučnih i stručnih tijela i pojedinaca uključenih u pčelarstvo širom svijeta.

41. kongres u Monpeljeu ponudio je više od 300 predavanja-plenarnih sesija, simpozija i okruglih stolova kao i preko četiri stotine poster prezentacija. Veliki broj radova bavio se aktuelnom temom gubitka pčela, koja je obrađena iz različitih uglova.

Teorija i praksa

Teorija i praksa

Ovaj kongres je, kao i obično, izuzetan događaj ne samo za naučnike već i za one koji rade u sektoru pčelarstva da prezentuju svoja najnovija dostignuća. Poseban pečat cjelekupnom kongresu dao je izbor novog predsjednika APIMONDIA-e gospodina Gillesa Ratie, međunarodnog konsultanta za sektor pčelarstva i povlačenje dugogodišnjeg predsjednika APIMONDIA – e Asgera Jorgensena. Osim zvaničnih predstavnika Saveza udruženja pčelara RS važnu ulogu odigrao je i generalni sekretar APIMONDIA-e gospodin Riccardo Jannoni koji je uvijek bio na raspolaganju za sve savjete i materijal koji je trebao biti pripremljen za proces učlanjenja. Osim naučnog dijela bila je bogata i prodajno – izložbena ponuda gdje su se predstavili najbolji proizvođači pčelarske opreme iz čitavog svijeta, kao i preparata na bazi pčelinjih proizvoda.

Na ovaj način izvršena je promocioja ne samo pčelarstva RS, nego i svih pčelara BiH.

Smatram da smo izborom gospodina Gillesa Ratie za predsjedika APIMONDA-e dobili čovjeka koji će maksimalno podržati Savez udruženja pčelara RS na ostvarenje svojih ciljeva u narednom periodu.

3. Izrada nacrta zakona o pčelarstvu

Savez udruženja pčelara RS na sjednici Skupštine održanoj u Bijeljini 18. marta 2007. godine donio je odluku da se ide na izradu Zakona o pčelarstvu. Pčelari su smatrali da pčelarski sektor nije dovoljno pokriven Zakonom o stočarstvu.

Komisija za normativno pravnu djelatnost pri Savezu udruženja pčelara RS pripremila je prijedlog Zakona o pčelarstvu. Navedeni prijedlog razmatran je na većem broju sjednica Upravno odbora. Radni materijal je na zahtjev MPŠV RS poslan u toku marta mjeseca 2009. godine. Prijedlog prednacrta Zakona o pčelarstvu koji je urađen od strane MPŠV RS je postavljen na sajt MPŠV RS od 01. do 08. oktobra 2009. godine. Predstavnici Upravnog odbora Saveza udruženja pčelara RS imali su veći broj primedbi na prednacrt zakona. Upravni odbor je na drugoj sjednice raspravljao o prednacrtu Zakona o pčelarstvu. Predstavnici Saveza udruženja pčelara RS organizovali su sastanak sa pomoćnikom MPŠV RS gospodinom Zoranom Kovačevićem i njegovim saradnikom gospođicom Verom Kanlić, gdje su riješene sve nejasnoće u vezi ovog prednacrta. Sastanku u zgradi Vlade RS prisustvovalo je šest članova Upravnog odbora Saveza, kao i predsjednik Skupštine Saveza udruženja pčelara RS, tako da su pčelarske regije preko svojih predstavnika bile blagovremeno obavještene o svim aktivnostima u vezi izrade prednacrta Zakona o pčelarstvu. Pčelarske regije su imale dovoljno vremena da pošalju svoje primedbe u Savez udruženja pčelara RS ili direktno MPŠV RS Moram da naglasim da neke pčelarske regije nisu bile za Zakon o pčelarstvu.

Uz novi zakon više meda

Uz novi zakon više meda

Smatram da Zakon o pčelarstvu može da ide u prilog pravim pčelarima. Sigurno je da onima koji prave vještački med i onima koji ne vode računa o zdravstvenoj ispravnosti pčelinjih košnica i pčelarskih proizvoda ovaj Zakon ne ide u prilog.
Moramo biti svjesni da ni jedan zakon nije u potpunosti zadovoljio različita mišljenja i shvatanja. Ukoliko nacrt zakona bude usvojen u Skupštini Republike Srpske, pčelari će u narednoj godini imati dovoljno vremena da daju svoje mišljenje na ponuđeni materijal.

Nacrt zakona ima osam poglavlja i to:

• OSNOVNE ODREDBE,
• GAJENJE, ZAŠTITA, SELEKCIJA, REPRODUKCIJA PČELA,
• SMJEŠTAJ PČELINJAKA, PČELINJA PAŠA I SELIDBA PČELA,
• KATASTAR PČELINJE PAŠE I PAŠNI RED,
• TRGOVINA PČELINJIM ZAJEDNICAMA, MATICAMA i
PČELINJIM PROIZVODIMA,
• EVIDENCIJA PČELARA I PČELINJAKA,
• NADZOR I KAZNENE ODREDBE i
• PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ukoliko Zakon o pčelarstvu bude usvojen u Narodnoj skupštini Republike Srpske u toku 2010. godine, Ministarstvo će pravilnicima potpunije definisati pojedina poglavlja ovog zakona.

Ovom prilikom bi posebno istakao da će se Zakonom uraditi i katastar pčelinje paše i pašni red. Katastrom paša bi se tačno definisali kapaciteti pašnog područja. Na ovaj način bi se pčelarska područja zaštitila od nekontrolisanog dovoza pčela na pašu. Ulaskom u Evropsku uniju, ako ne budemo imali katastar paša i pašni red, može se desiti da imamo nekontrolisani dolazak pčelara iz zemalja Evropske unije na naša područja.

Na taj nači bi se javila prenatrpanost na medonosnoj paši (bagrma, kestena, livade, žalfije, vrijeska itd), i opasnost od širenje zaraznih bolesi (slučaj u zemljama u okruženju, Mađarska) – rekao nam je v. d. predsjednika Radivoje Maksimović.

Već ste naglasili neke zadatke koji vas čekaju u 2010 godini. Na čemu će se još angažvati pčelari Republike Srpske i njihov Savez u nastupajućoj godini? – pitali smo našeg sagovornika.

Savez Udruženja pčelara Republike Srpske u narednoj godini će aktivno raditi na:
• Jačanju opštinskih udruženja pčelara kao i samog Saveza,
• Unapređenju saradnje sa pčelarskim savezima u okruženju (Srbije, Crne Gore, Hrvatske i dr.),
• Jačanju saradnje sa Ministarstvom poljopivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, posebno kada su u pitanju podsticaji, kao i način isplate navedenih sredstava,
• Unapređenju saradnje sa predstavnicima APIMONDIA-e,
• Izradi pčelarske baze podataka (primjer Hercegovačka regija),
• Izradi priručnika “Dobra pčelarska praksa” za sve članove Saveza udruženja pčelara Republike Srpske,
• Kodeksu ponašanja pčelara,
• Organizovanju škola pčelarstva ( za početnike i profesionalne pčelare),
• Zaštiti i brendiranju pčelinjih proizvoda,
• Uspostavljanje saradnje sa međunarodnim donatorskim organizacijama,
• Ukoliko bude usvojen Zakon o pčelarstvu, raditi na sprovođenju Zakona na terenu,
• Promocija pčelarstva Republike Srpske,
• Izradi web stranice Saveza,
• Uvođenju jednoobrazne članske knjižice za sve pčelare koji su članovi Saveza,
• Pokretanju pčelarskog lista. Smatram da je došlo vrijeme da pčelari RS imaju svoj pčelarski list.
Savez udruženja pčelara Republike Srpske će podržati sve aktivnosti koje doprinose unapređenju pčelarstva u RS.

Ovom prilikom čestitam svim pčelarima Republike Srpske predstojeće praznike, Novu Godinu i Božić, sa željom da pčelinja društva dobro zimuju i da naredna godina bude medonosna – rekao nam je na kraju razgovora gospodin Radivoje Maksimović, vršilac dužnosti predsjednika Saveza udruženja pčelara Republike Srpske.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*