Home » Aktuelnosti » Zaštita autohtonih proizvoda

Zaštita autohtonih proizvoda

Brojne su posljedice globalizacije. Jedna od njih je da se autohtoni prehrambeni proizvodi iz pojedinih regiona i država sve više kopiraju i plasiraju na tržište kao originalni proizvodi. To je vid nelojalne konkurencije koja obeshrabruje proizvođače i dovodi potršače u zabludu. Evropska unija daje poseban  status određenim proizvodima za koje smatra da su vrijedni da budu zaštićeni i promovisani. Ti proizvodi imaju posebna karakteristična svojstva. Na sticanju oznake proizvoda s geografskim porijeklom treba raditi predano i strpljivo, ali i odlučno.

dr Zoran Đerić

dr Zoran Đerić

Na ove činjenice ukazuje dr Zoran Đerić, zamjenik direktora Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Po njegovim riječima „posebno svojstvo“ znači jedno ili više svojstava koja hranu jasno razlikuju od drugih sličnih proizvoda iste kategorije  i može se odnositi na bitne karakteristike proizvoda kao što su fizičke, hemijske. mikrobiološke ili organoleptičke karakteristike, ili na metodu proizvodnje proizvoda ili na određene uslove tokom proizvodnje. Prezentacija i reklamiranje hrane ne smatra se posebnim svojstvom, posebno njegov oblik, izgled ili ambalaža, način i mjesto na koji je aranžiran i izložen.

Da bi određeni proizvod dobio oznaku geografskog porijekla mora da potiče iz određenog lokaliteta, regiona ili izuzetno zemlje kao i da ima specifičan kvalitet, ugled i drugo obilježje koje se pripisuje njegovom geografskom porijeklu. Zaštita geografskog porijekla ostvaruje se provođenjem odgovarajućeg postupka registracije oznake koju provodi za to nadležno tijelo. Za razliku od ostalih oblika intelektualnog vlasništva kao što su patent, žig i industrijski dizajn, pravni sistem koji reguliše ovu oblast može se znatno razlikovati od države do države  – naglašava Zoran Đerić.

U Bosni i Hercegovini nema zaštićenih poljoprivrednih prehrambenih proizvoda. Ova oblast nije trenutno ni zakonski regulisana. Naši proizvođači se nalaze u neravnopravnogm položaju u odnosu na zemlje Evropske unije i regiona koji su ovu oblast regulisali.

Domaći sir

Domaći sir

– Na nivou Evropske unije od 1992. do sredine 2008. godine zaštićeno je 760 naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda od čega: 429 naziva oznakom originalnosti, 315 naziva oznakom geografskog porijekla i 16 naziva oznakom tradicionalnog ugleda. U Italiji je 158 zaštićenih naziva proizvoda, u Francuskoj 154, Portugaliji 106, Španiji 104, Grčkoj 84, Njemačkoj 67…  Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, na osnovu Zakona o hrani, pripremila je potrebne propise iz ove oblasti na osnovu kojih će naši proizvođači moći pokrenuti postupak registracije oznaka originalnosti, oznaka geografskog porijekla i oznaka tradicionalnog ugleda hrane. To su Pravilnik o oznakama originalnosti i oznakama geografskog porijekla hrane i Pravilnik o oznakama tradicionalnog ugleda hrane, koji su usklađeni sa legislativom Evropske unije. Oni su prošli svu potrebnu proceduru i spremni su za donošenje od strane Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Na taj način se proizvodima iz Bosne i Hercegovine otvaraju vrata tržišta od nekoliko stotina miliona potrošača. Koliko je to značajno govori podatak da su, u Italiji, na primjer, tokom 2003. godine proizvodi sa geografskim porijeklom ostvarili promet od 7,8 milijardi evra, dok je broj radnika angažovanih u tom sektoru premašio 300 hiljada   – ističe zamjenik direktora Agencije za sigurnost hrane BiH.

– Zbog čega treba zaštititi naše proizvode? – pitali smo našeg sagovornika.

– Razlozi su: mogućnost da određeni proizvod dobije višu cijenu i bolju poziciju na tržištu, stvaranje prepoznatljivosti takve hrane na tržištu, direktna veza proizvoda s određenim geografskim područjem daje dodatnu vrijednost i prepoznatljivost tom području i zaštita potrošača od prevare i zablude o porijelu proizvoda – glasio je njegov odgovor.  (P. I.)

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*