Home » Aktuelnosti » Revizorsko „rešeto“ pokazalo realnu sliku

Revizorsko „rešeto“ pokazalo realnu sliku

 

Poljoprivredno zadrugarstvo Republike Srpske karakterišu brojne teškoće. Vanredne zadružne revizije u 253 zadruge pokazale su da ima mnogo čega čime se zadružni sektor ne bi mogao podičiti. Međutim, mogućnosti za razvoj poljoprivrednog zadrugarstva su velike i s pravom se treba nadati da će one biti iskorištene. O aktuelnim pitanjima revitalizacije poljoprivrednog zadrugarstva razgovarali smo sa Rajkom Kulagom, predsjednikom Zadružnog saveza Republike Srpske.

Rajko Kulaga

Rajko Kulaga

PIS: Kako ocjenjujete aktuelni trenutak poljoprivrednog zadrugarstva u Republici Srpskoj?

R. Kulaga: Aktuleni trenutak poljoprivrednog zadrugarstva Republike Srpske je veoma složen, prvenstveno u pogledu otežanih uslova poslovanja i nepovoljnog ambijenta za obavljanje zadružne djelatnosti. Najveća prepreka koja usporava razvoj zadružnog sektora i poslovanje zadruga su neriješeni imovinsko-pravni odnosi unutar zadružene imovine, odnosno razgraničenje zadružne i državne imovine.

Ovakvom stanju jednim dijelom doprinio je i sam zadružni sektor svojim aktivnostima, kako kroz nenamjensko korištenje sredstava i zloupotreba u poslovanju, tako i kroz neadekvatan pristup Zadružnog saveza i njegovih organa upravljanja kod rješavanja navedene problematike. Uprkos svemu, poljoprivredno zadrugarstvo u Republici Srpskoj ne ostvaruje svoju ulogu bez obzira na velike potencijale sa kojim raspolaže za ostvarivanje ekonomskih ciljeva, razvoja i unapređenja poljoprivrede uopšte, zapošljavanja i ostanka mladih na selu. Očito je da je zadrugarstvo u krizi i da je neophodna podrška ovom sektoru od strane države i njenih organa.

PIS: U koliko je zadruga završena revizija poslovanja i kakve se ocjene i zaključci mogu izvesti na osnovu dosadašnjih revizijskih izvještaja? Slijedi li nastavak ovog posla?

R. Kaluga: Tokom 2007. i 2008. godine izvršene su vanredne zadružne  revizije u 253 zadruge od ukupno 384 zadruge, koliko ih se vodi u registracionim sudovima, a u skladu s Akcionim planom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u cilju utvrđivanja stvarnog stanja u zadrugama, materijalnog i kadrovskog jačanja Saveza i donošenja zakona o poljoprivrednim zadrugama.

Na osnovu navedenih revizija utvrđen je djelokrug rada i oblik organizovanja zadruga, broj osnivača, broj zadrugara, broj zaposlenih, rezultati poslovanja, utvrđivanja eventulanih zloupotreba u poslovanju. Revizijama je utvrđeno da je veliki dio zadružne imovine van funkcije, da veći broj zadruga ne vrši djelatnost ili da ne postoje, da skoro jednu trećinu zadrugara čine zaposleni u zadrugama, da je u osam zadruga pokrenut stečajni postupak. Podatak da je samo 129 zadruga dostavilo izvještaje o poslovanju za 2008. godinu govori da ostale zadruge nisu aktivne. Većina aktivnih zadruga predstavljaju nove zadruge i manji broj zadruga nastalih po zakonima bivše Jugoslavije. Izvršene revizije same po sebi nameću obavezu izvršenja vanrednih revizija u ostalim zadrugama i predstavljaju osnovu za utvrđivanje uzroka aktuelnog stanja u zadrugarstvu i definisanih mjera i aktivnosti ka unapređenju i razvoju zadružnog sektora u cjelini.

Pored vanrednih revizija slijedi izvršenje redovnih revizija u skladu sa zakonom i utvrđivanje izvršenja mjera utvrđenih vanrednim revizijama.

PIS: Koliko će najnovije izmjene i dopune Zakona o poljoprivrednim zadrugama biti u funkciji osnivanja novih zadruga? Očekujete li talas osnivanja novih poljoprivrednih zadruga u Republici Srpskoj?

R. Kulaga: S obzirom da Zakon o izmjenama i dopunama zakona o poljoprivrednim zadrugama uglavnom reguliše pitanje svojine unutar zadružne imovine, statusa zadrugara i djelatnosti zadruga, ne treba ga posmatrati kroz funkciju osnivanja novih zadruga s obzirom da nove zadruge imaju riješene imovinsko-pravne odnose, već kroz donošenje zakonskih regulativa za funkcionisanje zadruga, odnosno rješenje osnovnog problema za funkcionisanje zadruga, a to je razgraničenje zadružene i državne imovine u zadrugama u kojima se utvrdi da ima državne imovine.

Sve u funkciji boljih prinosa

Sve u funkciji boljih prinosa

PIS: U  Strategiji razvoja poljoprivrede Republike Srpske dosta pažnje posvećeno je revitalizaciji poljoprivrednog zadrugarstva. Koliko je od toga ostvareno? Cijenite li da se postavljeni zadaci iz Strategije (koji se odnose na poljoprivredno zadrugarstvo) mogu realizovati u ostavljenom roku?

R. Kulaga: Iz svega navedenog očito je da je ostvareno vrlo malo u pravcu revitalizacije poljoprivrednog zadrugarstva, a realizacija se može očekivati tek po donošenju zakonske regulative vezane za zadružnu imovinu i donošenja Strategije razvoja poljoprivrednog zadrugarstva i stvaranja ambijenta koji će omogućiti afirmaciju zadružnih vrijednosti uz maksimalnu podršku resornog ministarstva.

PIS: Navedite nam najvažnije poslove koje je Zadružni savez Republike Srpske obavio u godini koja se bliži kraju (2009) i koji će poslovi biti u centru pažnje u 2010. godini?

R. Kulaga: Zadružni savez Republike Srpske u 2009. godini dio aktivnosti usmjerio je na nastavak realizacije Akcionog plana Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva usvojenom 2007. godine u cilju utvrđivanja stvarnog stanja u zadrugama putem vanrednih zadružnih revizija.

Posebne aktivnosti su vođene kod izrade Zakona o izmjenama i dopunama zakona o poljoprivrednim zadrugama Republike Srpske, koji ne odgovara jednom dijelu zadruga kod rješenja svojinskih odnosa u zadružnoj imovini, djelatnosti zadruga i statusu zadrugara.

Jedna od značajnijih aktivnosti u 2009. godini je izbor novih organa upravljanja Saveza i predstavnika Zadružnog saveza Republike Srpske u organima upravljanja Zadružnog saveza BiH i donošenje Operativnog plana za prevazilaženje trenutnog stanja i institucionalnom jačanju Saveza.

Smatramo da se trenutna finansijska kriza i aktuelno stanje u zadružnom sektoru dodatnim angažovanjem može iskoristiti kako bi zadrugarstvo postalo razvojna šansa.

U narednoj 2010. godini težište aktivnosti usmjeriće se na nastavak konsolidacije ukupnog stanja u Savezu i revitalizaciju zadružnog sektora uopšte i uspostavljanje saradnje sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske na bazi partnerskih odnosa, a što će s obzirom na potencijale sa kojim raspolaže zadružni sektor omogućiti osnovni cilj: AUTONOMAN, ODRŽIV, MODERAN I PREPOZNATLJIV ZADRUŽNI SAVEZ REPUBLIKE SRPSKE KAO NOSILAC RAZVOJA ZADRUGARSTVA I POLJOPRIVREDE U REPUBLICI SRPSKOJ I PARTNER MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE.

PIS: Recite nam i ono što Vas nismo pitali, a cijenite da je bitno!

R. Kaluga: U cilju uspostavljanja funkcionalnog zadružnog sektora na prostoru cijele Bosne i Hercegovine predstoji definisanje međusobnih odnosa i saradnje sa Zadružnim savezom BiH i Zadružnim savezom FBiH uspostavljanjem jedinstvene baze podataka uz odgovorniji i profesionalniji rad organa upravljanja na znatno višem nivou u odnosu na dosadašnji rad.

Posebna aktivnost u narednom periodu usmjeriće se na edukaciju i informisanje zadrugara, menadžmenta zadruga i Saveza i priprema sektora za ulazak u Evropsku uniju.

Posebno bih istakao uspješan nastup Saveza na Međunarodnom sajmu poljoprivrede „Agros 2009“ u Banjoj Luci i dodjeli priznanja „Zlatni klas“ u oblasti proizvodnje duvana, kao i organizovani nastup zadruga na sajmu.

I na kraju želim da svim zadrugarima i ostalim poljoprivrednim proizvođačima u ime Saveza i u svoje lično ime da uputim iskrene čestitke za Novu 2010. godinu uz želje da ostvare napredak na svim poljima života u znatno boljem i stabilnom poljoprivrednom ambijentu.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*