Home » Lov » Novembar u lovištu

Novembar u lovištu

Lovačka sezona je u punom jeku. Lovi se: mrki medvjed, srna i lane, divojarac, divokoza i jare, jelen lopatar, košuta i lane jelena lopatara, muflon, ovca i jagnje muflona, zec, fazan – pijevac i koka, prepelica, jarebica kamenjarka grivna, jarebica poljska, jarebica šumska – lještarka pijevac, šljuka, divlji golub i grlica, divlja patka i crna liska i divlja guska. Malo je divljači koja se ne lovi u ovom mjesecu (srndać, tetrijeb).

Lovac

Lovac

Lov treba da protiče u skladu s lijepim lovačkim običajima. Lovci treba da se ponašaju odgovorno i da stalno imaju u vidu da im je oružje u rukama i da ne smije biti šenlušenja. Najbolje je u lov ne nositi alkohol, ali znajući nas i naše navike, bolje je reći, da se lovci trebaju pobrinuti da u lovu ne bude opijanja.

Mnoga lovačka udruženja imaju dobru praksu da u sred sezone lova sačine analizu odstrela i zapažanja u lovištu. Ukoliko utvrde da bi dalji nastavak lova mogao ugroziti fond divljači donosi se odluka o obustavljanju lova. Ukoliko se ocijeni da ima divljači i utvrdi da plan odstrela nije ostvaren, sasvim razumljivo, lov se nastavlja.

Priroda je ogoljela i divljač nema zaklona pa lakše postaje plijen predatora. Zato štetočine kontinuirano treba likvidirati. I ne zaboravite. Krzno lisice i kune je u ovom mjesecu najkvalitetnije pa ima razloga da lovu na njih poklonite više pažnje.

Sezona lova na zečeve

Sezona lova na zečeve

U novembru se lovi zec. Ukoliko primijetite da dugouško ne bježi energično, da se sporo kreće ili se čudno ponaša, zapitajte se – da li je taj zec bolestan? Ima razloga da se posumnja na zoonozu tularemija. Ako ga odstrijelite ne dodirujte ga bez rukavica. Međutim, u našim krajevima posljednjih godina ima opasne bolesti koja ne zaobilazi ni divljač – bruceloze. Zečevi oboljeli od nje ni po čemu se ne razlikuju od zdravih pa je najbolje da pred početak sezone lovačko udruženje organizuje odstrel po jednog zeca u svakoj sekciji. Odmah ih poslati na pregled u Veterinarski institut „Dr Vaso Butozan“ u Banjoj Luci i ukoliko nalaz bude kako treba, tek onda krenuti u lov. Jer, sa bucelozom se ne treba šaliti.

Hranilišta već treba da su uveliko obezbijeđena hranom. Ukoliko napada visok snijeg obavezno izlaziti u lovište i kontrolisati da li divljač uzima hranu, da li ima prtine do hranilišta i dr, jer gladna divljač lako postaje plijen predatora, lovokradica…

Novembar je mjesec u kome se lovi više vrsta pernate divljači. Po lovačkom kodeksu na pernatu divljač se puca samo u letu, a nikad dok miruje na tlu. Lovi se sačmaricom. Za prepelicu i barsku šljuku koristi se sačma broj 14, za poljsku jarebicu i šumsku šljuku broj 12, a za fazana „desetka“. Pravo je zadovoljstvo loviti divlje patke i guske. One su odlični letači. Po nevremenu lete nisko, a po lijepom vremenu lako otkrivaju opasnost i zaobilaze je u velikom luku. Kod nas se od divljih pataka najčešće lovi divlja patka – gluvara, koja je stanarica.

Krajnje je vrijeme da se mlade voćke zaštite od zeca. Ali, i srne znaju nanijeti štetu voćnjaku. Na koji način ćete to učiniti, opredijelite se sami u skladu sa uslovima i mogućnostima. Svakako morate imati u vidu da je zakonom, ali i po etičkim normama, zabranjeno trovanje divljači.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*