Home » Lov » Svi lovci – lovočuvari!

Svi lovci – lovočuvari!

U lovište je unijeto 400 fazanki matičnog jata. Za zimsku prihranu divljači u prirodu je iznijeto 8.500 kilograma hrane. Izgrađena je lovačka kuća u Obriježi, a prihvatilišta za fazansku divljač u Ljeskovcu i Obriježi.

Živan Filipović

Živan Filipović

Ograđeno je zemljište i postavljeni temelji za lovački objekt na periferiji Janje. Organizovane su akcije na uništavanju štetočina. Posebna pažnja je posvećena suzbijanju krivolova u čemu je postignuta uspješna saradnja sa Policijskom stanicom Janja i Graničnom državnom službom te lovačkim udruženjima iz Bijeljine, Donje Trnove, Glavičica i Lešnice.

Svi ovi podaci i činjenice mogli su se čuti na sjednici Skupštine Lovačkog udruženja „Podrinje“ iz Janje, koja je prošlog vikenda održana u Glogovcu. Po riječima Živana Filipovića, predsjednika Udruženja, briga za divljač je ispred svega. U izvještajnoj godini odstrijeljene su 73 lisice i 447 pasa lutalica, koji čine najveće štete u lovištu, te 16 kuna, osam lasica i 824 vrane, svrake i kreje. A što se tiče krivolova, ima ga kao i uvijek, a zapaženo je da su najopasniji oni koji se zateknu u lovištu gdje vrše „obuku lovačkih pasa“.

Lovci iz Janje su poljsku jarebicu proglasili zaštićenom vrstom i uveli lovostaj. Brojnost je u porastu, ali lovostaj se produžava sa ciljem da se dostigne predratno stanje.

Lovci iz Janje

Lovci iz Janje

Prema najnovijim podacima „Podrinje“ broji 290 lovaca. Gazduje lovištem površine 9.700 ha gdje je najrasprostranjenija fazanska i zečija divljač. U prošloj sezoni odstrijeljeno je 470 fazana i 234 zeca.

Svakako treba naglasiti da je lovna inspekcija dva puta konrtolisala stanje u lovištu i nije imala nikakvih primjedbi. Očigledno je da lovci „Podrinja“ domaćinski gazduju lovištem i trude se da svaki od njih bude neka vrsta lovočuvara. (P. I.)

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*