Home » Aktuelnosti » Poljoprivreda ima svoju priliku

Poljoprivreda ima svoju priliku

Pripremio: Petar Ilić

Opština Lopare ima privrednih problema, ali čine se ozbiljni napori da se krupnijim koracima krene naprijed

Ovdje se ne sjedi skrštenih ruko nego se preduzimaju inicijative za korišćenje resursa čija je lepeza dosta široka.

Organska poljoprivreda ima svoju šansu na probirljivom tržištu poljoprivrednih proizvoda, ali i druge privredne djelatnosti među kojima je i turizam.

Na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu „Interagro 2009“ u Bijeljini pažnju posjetilaca posebno je privukao štand opštine Lopare. Imalo se, zaista, šta vidjeti. Poljoprivredni i prehrambeni proizvodi sa majevičkih obronaka, očigledno je, imaju šansu da nađu kupce. Na to je ukazao i dr Zoran Djerić, zamjenik direktora Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, govoreći o zaštiti autohtonih proizvoda i kvalitetu hrane, na tribini ove sajamske manifestacije.

Ekonomski pokazatelji govore da opštinu Lopare karakteriše nerazvijenost jer je najveći dio privrednih kapaciteta uništen tokom rata. Ratna dejstva su se odvijala u neposrednoj blizini i sasvim je razumljivo da privreda nije mogla biti zaobiđena. Najveći dio predratnih firmi, a bilo ih je prilično, ne radi. Tome je doprinijela i ne baš sretno provedena privatizacija (istina, ima izuzetaka) tako da je od nekadašnje solidne prerađivačke industrije malo ostalo. Međutim, pojavljuju se nova mala i srednja preduzeća i ako ima nešto da ohrabruje to je činjenica da ovdje ljudi ne sjede skrštenih ruku nego se trude da se što brže otrgnu od nerazvijenosti. Na mali tih novih prerađiva;kih kapaciteta naslanja se na primarnu poljoprivrednu proizvodnju. To je činjenica koja ohrabruje ovda[nje poljoprivredne proizvođače.

Otkup šljive

Otkup šljive

Po riječima dr Rade Savića, načelnika opštine Lopare, poljoprivreda u ovom kraju ima šansu, posebno voćarstvo. Klimatski i svi drugi uslovi su povoljni i nije za podcjenjivanje podatak da na području opštine danas ima čak 700.000 stabala šljive u rodu. Istina, ovdašnji voćnjaci nisu u baš dobrom stanju pa se intenzivo zasađuju novi uz primjenu savremene agrotehnike, sortimenta i podršku nauke. Ukoliko bi se još izgradili i prerađivački kapaciteti, a programa ima, voćarstvo bi ovdje moglo postati lijep izvor prihoda.

IZ LIČNE KARTE

Opština Lopare prostire se na 300 kilometara kvadratnih, ima 33 naseljena mjesta, blizu pet hiljada domaćinstava, preko 17.000 stanovnika, prosječna gustina naseljenosti je 57 stanovnika po kilometru kvadratnom…

Da se bolje živi

U Mjesnoj zajednici Mrtvica, kroz Mrtvičko polje,  asfaltiran je novi put dužine dva kilometra, a u Mjesnoj zajednici Vukosavci kroz zaseok Catinovača  blizu kilometar novog puta. Sredstva u visini od oko 150.000 konvertibilnih maraka obezbijedili su Fond za zapošljavanje Republike Srpske, građani i Opština,

Sa Investiciono razvojnom bankom Republike Srpske potpisan je ugovor o finansiranju lokalne infrastrukture vrijedan preko 190.000 konvertibilnih maraka. Nove asfaltne saobraćajnice trebali bi da dobiju Milino Selo i Mirosavci.

U šest sela

Počele su aktivnosti na sprovođenju „PERA“ projekta. Nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju opština Lopare i PEP Internacional BiH počeli su implementacija ovog projekta. A radi se o podršci stanovništvu u ruralnim područjima. Obuhvatiće šest loparskih sela: Koretaše, Smiljevac, Pukiš, Mirosavce, Milino Selo i Lipovice.

Finansira ga Agencija za međunarodni razvoj „SIDA“ iz Svedske.

Pružiti ruku organskoj poljoprivredi

dr Rado Savić

dr Rado Savić

– Na području opštine imamo 1.200 registrovanih poljoprivrednih proizvođača – kaže dr Rado Savić, načelnik opštine Lopare. – Mi ovdje imamo povoljne uslove za organsku poljoprivredu čiji proizvodi bi najlakše našli svoj put do probirljivog tržišta poljoprivrednih proizvoda. Posebno dobre voćnjake imaju Koraj i Puškovac, ali i više drugih sela. Danas u našem kraju ima voćara koji na najljepši način dokazuju da se u ovim uslovima vrijedno radeći mogu postići dobri rezultati i lijepo živjeti. Jedan od takvih je Dragoljub Jovanović iz Puškovca koji je nedavno prilikom obilježavanja Slave opštine dobio visoko priznanje – zlatnu značku opštine Lopare. On je poljoprivrednik za primjer, ali na sreću, on nije usamljen slučaj. Ima još sličnih domaćina. U Strategiji razvoja opštine Lopare dosta pažnje poklonjeno je poljoprivredi s tim što je pored sadašnjih hladnjača skromnog kapaciteta potrebno podići prerađivačke kapacitete i nove hladnjače, što su preduslovi za savremeno privređivanje i izlazak na tržište.

I turizam ima svoju šansu

Ova podmajevička opština ima i turističkih ambicija. Na njenom području je izvor mineralne vodu koju su analizirali istakmuti stručnjaci beogradskih instituta i, po njihovim nalazima, ona bi mogla uspješno da liječi više oboljenja. Čak bi mogla značajno da ublažava i teško oboljenje kože – psorijazu. S obzirom da je bogata stroncijumom dobro bi došla i za liječenje katarakte. Značajni investicioni radovi na izgradnji banjskih objekata u samim Loparama kao i na izvorištu u podnožju Majevice su poprilično odmakli, ali su sada stali. Neizvijesno je kada će biti nastavljeni. A radi se o sadržajnom banjskom kompleksu sa smještajnim kapacitetima, zatvorenim i otvorenim bazenima, kupatilima, sportskim terenima i brojnim drugim sadržajima.
– Naš kraj ima i druge sadržaje koji bi bili interesantni za goste. To je Eko park Busija, Spomen park Vukosavci, Bardačilovac u blizini Međednika – nalazište iz neolitskog doba, stećci u Tobutu, Piperima, Podgori, izletište Risovac. Imamo i dvije pravoslavne crkve koje se izdvajaju tradicijom – u Mačkovcu i Priboju. Crkva u Mačkovcu će uskoro proslaviti sto godina postojanja – riječi su dr Rade Savića.
Ohrabruje da lokalna vlast i ljudi loparskog kraja u cjelini imaju poslovne ideje, rade na izradi programa, ne žale znoja i ne sjede skrštenih ruku. A to je itakako bitno za privredni napredak, povećanje obima zaposlenosti i bolji život na svom kućnom pragu.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*