Home » Lov » Na mladima „Golub“ ostaje

Na mladima „Golub“ ostaje

Malo je lovačkih udruženja koja poklanjaju odgovarajuću pažnju mladima koji su zainteresovani za očuvanje prirode i lovstvo. Daleko je više onih koji imaju ostarjelo članstvo pa kada dođe vrijeme za organizovanje radnih akcija, ostarjeli članovi narušenog zdravlja, iako imaju dobru volju, ne mogu da ponesu dio tereta.

Amblem "Goluba"

Amblem "Goluba"

U Lovačkom udruženju „Golub“ iz Broca već godinama poklanjaju pažnju mladima i organizuju ih u lovački podmladak. O tome Bogdan Mirković, predsjednik Lovačkog udruženja „Golub“ iz Broca kaže:

– Novina koja je posljednjih godina zaživjela u našem Udruženju je okupljanje većeg broja mladih lica koja su postali lovci – članovi lovačkog podmlatka. Radi se o maloljetnim licima starosne dobi od 14 do 18 godina koji ne mogu, zbog zakonskih ograničenja, da postanu lovci – pripravnici. Rukovodstvo Lovačkog udruženja „Golub“ iz Broca donijelo je strategiju okupljanja mladih lica sa područja kojim gazduje ova lovačka organizacija, a koji su zainteresovani za lovne aktivnosti i njihovo usmjeravanje ka druženju i boravku u prirodi. Sve ovo se čini u cilju odvlačenja mladih od opasnosti koje vrebaju u ovo moderno doba.

Po njegovim riječima, prijem zainteresovanih vrši se po sličnoj proceduri koja je utvrđena za ostale kategorije članova Udruženja. Na osnovu molbe zainteresovanog lica, vrši se njegov prijem u lovački podmladak. Pored ovoga, lice koje se prima u članstvo mora da zadovolji i neke posebne kriterijume. Najvažniji od njih je redovno pohađanje i primjerno vladanje u školi. Trenutno u ovom Udruženju ima 26 članova lovačkog podmlatka. Slično kao i prilikom prijema pripravnika, određuje se mentor i članovima lovačkog podmlatka.

– Mentori se određuju na nivou sekcija i zaduženi su za uključivanje članova podmlatka u aktivnosti lovačke organizacije, kontrolu rada u lovištu, provjeru redovnog pohađanja škole i ocjena iz vladanja. Posebnu draž i moralnu satisfakciju ovim lovcima predstavlja poštovanje koje mladi imaju prema svojim mentorima. Naročito se to može vidjeti u slučajevima malo starijih lovaca Miodraga Krstića i Mike Todorovića, ali i nešto mlađeg Slobodana Simića. O svim promjenama u vezi sa članovima lovačkog podmlatka mentori su dužni da obavijeste Upravni odbor Lovačkog udruženja, nakon čega se donosi odluka za svaki pojedinačni slučaj. Do sada je zbog lošeg vladanja u školi jedan član lovačkog podmlatka izgubio taj status – riječi su Bogdana Mirkovića.

Lovačko udruženje „Golub“ iz Broca osnovano je 1958. godine.
Lovište „Bijeljina II“ kojim gazduje ovo Udruženje ima površinu od 11.332 hektara, tipično ravničarsko je i ima najnižu nadmorsku visinu od svih lovišta u Republici Srpskoj – od 81 do 90 metara.
Prema najnovijim podacima Udruženje ima 274 članova i po broju članova je 17-to u Republici Srspkoj, a najveće je od svih lovačkih udruženja koja nisu u sjedištu opštine. Veliki broj opština u Republici Srpskoj nema lovaca koliko ima „Golub“.
Udruženje ima sedam sekcija: Donji Brodac, Gornji Brodac, Ostojićevo, Velino Selo, Balatun, Međaši i Trnjaci sa Dazdarevom.
Lovačko udruženje „Golub“ Brodac je prvo u Republici Srpskoj imalo svoju web stranicu (www.golub-brodac.org)

Lovci koji misle na sutra

Lovci koji misle na sutra

„Golubići“ su dužni učestvovati u svim radnim akcijama u lovištu. O njihovom radu mentor vodi posebnu evidenciju. Pored toga, članovi lovačkog podmlatka dužni su da, u skladu sa potrebama, rade i druge poslove koji su vezani za rad Udruženja. Posebno se angažuju na pripremama za lovačka druženja i lovačke večere koje se organizuju u toku godine. Iznošenje hrane u lovište u zimskom periodu, takođe, jedan je od zadataka članova lovačkog podmlatka.

Nakon isteka roka od dvije godine i ispunjavanja ostalih opštih uslova, članovi lovačkog podmlatka mogu preći u status pripravnika. Razlika u odnosu na ostale pripravnike i nove članove Udruženja ogleda se u činjenici da oni nemaju finansijskih obaveza u prvoj godini pripravničkog staža niti plaćaju troškove upisa u članstvo. Njima se nabavlja i besplatno dijeli lovačka literatura. Redovni su učesnici Sabora lovaca Republike Srpske od njegovog prvog organizovanja i predstavljaju, slobodno se smije reći, zaštitno lice Sabora. Na ovoj manifestaciji učestvuju u lovačkom višeboju i ove godine su i pored jake konkurencije zauzeli visoko treće mjesto. Udruženje je snosilo i troškove takmičenja u pripremanju lovačkog paprikaša za ekipu lovačkog podmlatka.

Budući lovci moraju da se rano uče gađanju. S obzirom da u njihovim godinama ne može da se učestvuje u takmičenju u gađanju pokretnih meta – glinenih golobova, za ovaj uzrast se na nivou Udruženja organizuje gađanje vazdušnom puškom. Najuspješniji na dosadašnjim takmičenjima bili su braća Mikica i Jovica Kneževići iz Balatuna. Za veliko zalaganje u aktivnostima lovačkog podmlatka nagrađen je Milan Vujić iz Gornjeg Broca. Dobio je vrijednu nagradu – rasnog lovačkog psa. Sa ovim lovačkim psom mladi Vujić je krenuo na izložbe i uspjesi nisu izostali. Drugo mjesto na prvoj izložbi, pehari i medalje, podstakli su ga na nove aktivnosti i zalaganja tako da u Lovačkom udruženju „Golub“ u njemu vide člana s kojim će se ponositi.

Jedan član lovačkog podmlatka je već položio lovački ispit i postao punopravan član Udruženja. O Draganu Gojkoviću iz Trnjaka je riječ. On je poslije dvije godine zalaganja u lovačkom podmlatku i godinu dana pripravničkog staža uspješno položio lovački ispit i sada je najmlađi lovac u Udruženju.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*