Home » Voćarstvo » Izbor folije

Izbor folije

Za proizvođače jagode

Stručnjaci preporučuju da se u proizvodnji jagoda koriste folije crne boje. Zašto?

Pravilno postavljena folija

Pravilno postavljena folija

Korišćenje crne folije povoljnije utiče na temperaturu i vodni režim zemljišta, jer mu povećava toplotu i vlažnost te smanjuje kolebanja. S obzirom da ne propušta svjetlost sprečava razvijanje korova. Dobra je i protiv truljenja plodova, jer oni  ne leže na zemlji nego na foliji. Tu je i činjenica da crna folija ubrzava zrenje plodova.

U našim uslovima najčešće se koriste folije od 120 cm širine i 0,06 do 0,08 mm debljine.  Ako je debljina 0.06 mm u jednom kilogramu ima 18, a ukoliko je folija debljine 0,08 mm u kilogramu je 13 dužnih metara.

Riječ – dvije  i o prostiranju folije. Bitno je da bude pričvršćena za zemlju kako je vjetar ne bi pomjerao. To se postiže zatrpavanjem zemljom  i po dužini i po širini. Rubovi se zatrpavaju za po 10 cm.

Kada se folija razastre, na njoj se naprave otvori – rupe u koje će se saditi jagode. Njihova širina treba da bude sedam do 10 centimetara. To se najlakše radi sadiljkama. Preporučuje se rastojanje od 35 cm red od reda i 40 cm u redu od jedne biljke do druge.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*