Home » Voćarstvo » Grožđe na zapercima

Grožđe na zapercima

Ako je potpuna rezidba vinograda obavljena u jesen, a zimski i proljetni mrazevi u vinogradu načinili veće štete od uobičajenih, gubitak roda nastao izmrzavanjem može se nadoknaditi. U tom slučaju, nerodne mladice, koje se u toku vegetacije obično uklanjaju, ne treba uklanjati. One se koriste ne samo za obnavljanje izmrzlih dijelova čokota i kordunice, nego i za dobijanje roda u tekućoj vegetaciji. Da bi se dobio prinos na jalovcima, neophodno je da se zalome iznad 7-8 lista, računajući od osnove. Cilj je da se na jalovicima izazove pojava zaperaka. Na ovaj način zaperci postaju rodni dio loze.

Grozd
Grozd

Zbog zakašnjenja pojave zaperaka u odnosu na normalne i rodne lastare, razumljivo je da će se na njima kasnije pojaviti cvasti. Premda se cvasti na zapercima mogu javiti i sa zakašnjenjem od mjesec dana, grožđe iz zaperaka sazrijeva desetak dana kasnije u odnosu na ostali rod. Ovako dobijeno grožđe znatno se razlikuje od „greša“, sitnog i kiselog grožđa na zapercima, koje se spontano razvija na neprikraćenim jalovicama. Ovo grožđe zbog toga, nikad ne sazri, pa se i ne bere.

Grožđe s prikraćenih jalovaka najčešće je po kvalitetu jednako ostalom grožđu, naročito ako dobro sazri. To se redovno dešava kod sorti ranijeg prispijevanja. Ovakvo grožđe ima nešto manje šećera, a više kiselina, ali ipak ima upotrebnu vrijednost i s uspjehom nadoknađuje izgubljeni rod.

Mjere koje obezbjeđuju dopunski rod iz zaperaka posebno dolaze do izražaja u godinama kada zimski i proljećni mrazevi pričine štetu u vinogradima, tako da se poremeti ravnoteža između nadzemnog i podzemnog dijela loze. Da bi ova mjera dala odgovarajuće rezultate, bitno je da se jalovci zalome prije nego što se zaperci pojave. U protivnom pozitivni rezultati izostaju.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*