Home » Lov » Gdje nestadoše lisice?

Gdje nestadoše lisice?

– Naše lovačko udruženje je osnovano 1954. godine i od tada se sistematski i kontinuirano, ne računajući ratne godine, naši članovi brinu za najljepši dio prirode – divljač. Sada imamo 320 lovaca organizovanih u devet sekcija: Kozluk, Pilica, Lokanj, Šepak, Roćević, Trnovica – Jasenica, Kiseljak, Skočić – Malešići i Tršić. Lovište površine 15.500 hektara je brdsko i brežuljkasto sa povoljnim prirodnim uslovima za staništa više vrsta divljači. Ipak, značajem se izdvajaju: zec, fazan, srneća divljač, prepelica, šljuka, golub grivnjaš, divlja patka… Pojavljuju se još i divlje svinje, a od štetočina tu su kuna, lisica, divlja mačka. Jazavac je malobrojan.

Zdravko Ilić
Zdravko Ilić

Tako Zdravko Ilić, predsjednik Lovačkog udruženja „Soko“ iz Kozluka, predstavlja loavčku organizaciju na čijem je želu i njeno lovište.

– Kako ocjenjujute najnovije stanje brojnosti divljači? – pitali smo našeg sagovornika.

– Imamo zadovoljavajuće stanje brojnosti većine vrsta divljači. Što se tiče fazana i zeca imamo pun kapacitet. U posljednje dvije-tri godine imali smo blage zime što je pogodovalo očuvanju divljači i njenoj reprodukciji. Međutim, postojeće stanje je rezultat brige za divljač, ali i unošenja ne baš malog broja jedinki. Tako smo samo ove godine unijeli 800 jedinki fazanske divljači starosti 13 do 15 nedjelja. Izgradili smo četiri prihvatilišta za fazansku divljač i to u sekcijama Pilica, Lokanj, Kozluk i Skočić – Malešić. Dobro nam je organizovana lovočuvarska služba, krivolov smo sveli na razumnu mjeru, a smanjili smo broj pasa i mačaka lutalica. Međutim, jedna pojava u našem lovištu je posebno interesantna. U posljednje vrijeme kod nas skoro da nema lisica! Nisu vršena nikakva istraživanja i nemamo odgovor na pitanje šta je bilo s ovim predatorom. Da li je u pitanju neka bolest? Imali smo primjera da su lovci pronalazili po tri-četiri mrtve šugave lisice samo u jednoj sekciji. U svakom slučaju, od kako je broj lisica sveden na minimum, naglo se povećala brojnost plemenite divljači – riječi su predsjednika lovaca iz Kozluka.

U ovom lovačkom udruženju dobro funkcioniše lovočuvarska služba pa vjerovatno i u toj činjenici treba tražiti odgovor na pitanje zašto je došlo do povećanja brojnosti divljači u lovištu. Uz profesionalnog lovočuvara stanje u lovištu kontroliše još 25 internih lovočuvara.

Rijedak prizor u Kozluku

Rijedak prizor u Kozluku

U svakoj sekciji postoji visoka čeka za osmatranje i lov visoke divljači. Jer, ovdje se već dvije godine love srndaći. Stanje srneće divljači se, dakle, popravilo pa ovdašnji lovci mogu sebi poslije više godina lovostaja da nađu zadovoljstvo i u ovom atraktivnom lovu.

Pored čeka tu su i četiri lovačke kuće, u sekcijama Pilica, Roćević, Tršić i Skočić – Malešić. Planirano je da se u svim sekcijama izgrade lovačke kuće ili kolibe. Uskoro počinje izgradnja u Kiseljaku, a lovački dom u Kozluku je odavna ponos lovaca ovog dijela Podrinja.

Poslije dugogodišnje pauze kozlučki lovci su se ove godine uključili u takmičenje u gađanju glinenih golubova, a organizovano su učestvovali na Saboru lovaca Republike Srpske u Bijeljini. Posebna pažnja poklanja se i lovačkom podmlatku. Petnaestak dječaka i mladića od 12 do 18 godina uredno plaća članarinu predviđeno za ovu vrstu članostva i edukuju se da sutra preuzme brigu za divljač i vođenje udruženja.

Očigledno je da su u Kozluku zasukali rukave i da ne žale znoja. Lovci iz ovog podrinjskog mjesta žele da njihovo lovište bude uzorno i da budu pravi domaćini. U tome, bar do sada, uspijevaju. Nema razloga da i ubuduće ne bude tako. I bolje.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*