Home » Voćarstvo » Đubrenje prije obrade zemljišta

Đubrenje prije obrade zemljišta

U jesen se voćnjak đubri fosfornim i kalijumovim hranivima. Đubriva koja se lako razlažu, kao što su azotna, brzo postaju pristupačna korijenu voćke, pa se unose u zemljište u proljeće ili u toku vegetacije. U jesen se rastura i stajnjak da bi u toku zime, u prisustvu vlage, organske materije prešle u voćkama lako pristupačne oblike.
Pošto fosfor i kalijum u zemljištu imaju malu moć pokretljivosti, potrebno ih je unositi na onu dubinu na kojoj se nalazi korijenov sistem, tj. glavnina njegovih žila. Zato se ova đubriva rasturaju prije jesenje obrade.
Na tržištu se može naći veliki broj raznih đubriva koja sadrže fosfor (R) i kalijum (K). To su uglavnom kompleksna – složena đubriva NPK. Pošto voćkama azot (N) u jesen nije potreban, treba tražiti formulacije u kojima je najmanje azota.

Stajnjak svake 2-3 godine

Stajnjak svake 2-3 godine

Stajnjakom se ne đubri svake godine, jer njegovo dejstvo u zemljištu traje više godina. Svake treće godine u vaćnjaku se rastura od 20 do 40 tona stajnjaka po hektaru i odmah potom zaore.
Opšteg pravila za proračunavanje potrebnih količina đubriva nema. Jedino analiza zemljišta može dati odgovor na pitanje koliko je voćnjaku potrebno hranljivih materija. Ove količine u velikoj mjeri zavise i od planiranih prinosa: više plodova zahtijeva i više đubriva.
Orijentacione količine đubriva za trideset tona jabuka po hektaru su: oko 100 kilograma fosfora i 150 kilograma kalijuma. To znači da je potrebno oko 500 kilograma đubriva NPK u kojima je 20 odsto fosfora (R) i 30 odsto kalijuma (K). Iste tolike količine mogu se preporučiti i za ostale voćne vrste.
Količina đubriva po stablu iznosi oko 100 grama čistog fosfora ili 500 grama superfosfata i 200 grama kalijuma, odnosno 450 grama 40-procentne kalijumove soli.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*