Home » Pčelarstvo » Zakon o pčelarstvu

Zakon o pčelarstvu

Na web stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske (www.vladars.net) objavljen je nacrt Zakona o pčelarstvu sa obrazloženjem. Poljoprivrednici mogu slati sugestije, primedbe i prijedloge do 09. oktobra o. g. na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Trg Republike Srpske br. 1, 78000 Banja Luka ili elektronskom poštom na „mps@mps.vladars.net“.
U obrazloženju „pčelarskog zakona“ se ističe da proizvodnja i uzgoj pčela, selekcionisanih matica i drugih pčelinjih proizvoda do sada nisu uređeni posebnim zakonom, nego su sporadično tretirani Zakonom o stočarstvu pa ukazala se potreba za donošenje ovog zakona.

zakon– Proizvodnja selekcionisanih matica većeg genetskog potencijala je uslov za proizvodnju snažnog društva (brojnije društvo) što je osnov savremene pčelarske proizvodnje – ističe se u obrazloženju nacrta Zakona o pčelarstvu.
Pored osnovnih odredbi nacrt Zakona o pčelarstvu ima i sljedeća poglavlja: Uslovi gajenja pčela, Zaštita pčela, Reprodukcija pčela, Smještaj pčelinjaka, Pčelinja paša i selidba pčela, Katastar pčelinje paše, Pašni red, Trgovina pčelinjim zajednicama, maticama i pčelinjim proizvodima, Evidencija pčelara i pčelinjaka, Nadzor, Kaznene, prelazne i završne odredbe.
Zakon o pčelarstvu će unijeti daleko više reda u ovu granu poljoprivrede jer se njime:
• propisuju uslovi i način gajenja pčela,
• propisuju mjere zaštite pčela koje mora preduzeti sam pčelar, mjere zdravstvene zaštite pčela, kao i obaveze lica koja koriste sredstva za zaštitu bilja i sredstava za suzbijanje komaraca i uništavanje drugih štetočina u poljoprivredi i šumarstvu avio metodom otrovnih za vrijeme pčelinje paše,
• utvrđuju rase pčela koje se mogu koristiti za reprodukciju i uslovi za selekciju i testiranje, odnosno reprodukciju matica,
• propisuju uslovi za smještaj stacioniranog i pokretnog pčelinjaka,
• propisuju uslovi za korišćenje pčelinje paše, način prevoza pčela radi korišćenja pčelinje paše, te obaveze pčelara ukoliko sele pčelinjak na teritoriju druge opštine radi pčelinje paše,
• regulišu pitanja vezana za katastar pčelinje paše, fenološke karte, te donošenje pravilnika kojim se propisuju uslovi o sadržaju i načinu vođenja katastra,
• utvrđuje način upravljanja pčelinjom pašom na području koje geografski pokriva jedno udruženje pčelara, te određuje veličina pasišta, preporučena gustoća pčelinjih zajednica s obzirom na količinu i vrstu pčelinje paše i drugi uslovi za korišćenje pčelinje paše,
• reguliše promet priplodnim materijalima, te obaveze za pravna i fizička lica koja se bave pčelarstvom i stavljaju u promet,
• propisuje obaveza da svi pčelari i pčelinjaci budu upisani u evidenciju, te način vođenja i objedinjavanje evidencije,
• propisuje vršenje nadzora (obavljaće ga Republička uprava za inspekcijske poslove, a upravni nadzor nad sprovođenjem zakonskih odredbi vršiće Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede)…

S pravom se treba nadati da će Zakon o pčelarstvu biti u funkciji unapređenja ove višestruko značajne grane poljoprivrede.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*