Home » Voćarstvo » Malina najpopularnija

Malina najpopularnija

Zahvaljujući izuzetno povoljnim prirodnim uslovima voće proizvedeno na području opštine Bratunac po kvalitetu je u samom svjetskom vrhu i nalazi svoje mjesto na probirljivom i veoma zatvorenom  tržištu razvijenih zemalja, prije svega, zapadnih. Na posebnom mjestu svjetske popularnosti nalazi se jagodičasto voće, u prvom redu malina. Posljednjih godina došlo je do intenziviranja ove proizvodnje. S obzirom na usitnjenost posjeda, navike i tradiciju, zahtjeve tržišta i investicione mogućnosti proizvodnja i prerada voća nameće se kao jedna od razvojnih šansi naše opštine, što je definisano i strategijom razvoja. Razvoju poljoprivrede pristupa se planski i u potpunosti je razvijen institucionalni okvir za ovu djelatnost.

Na ove opšte činjenice ukazala nam je već na početku razgovora o razvoju poljoprivrede i sela Andrijana Marković, samostalni stručni saradnik za izradu projekata i razvoj poljoprivrede u opštini Bratunac.

Deset agronoma

Po njenim riječima pored Odsijeka za razvoj opštine Bratunac, stručni i razvojni aspekt pokriva Regionalna savjetodavna služba Bratunac, a organizaciono tehnički izvršava Udruženje voćara „Fruktus“, koje ima na raspolaganju deset agronoma i okuplja oko 300 proizvo|ača iz bratunačkog kraja. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i nevladine organizacije podržali su voćarsku proizvodnju i zahavljujući realizaciji  više „voćarskih“ projekata i tradiciji u uzgoju maline danas se ovo jagodičasto voće nalazi na oko 200 hektara. Prosječna veličina parcela pod malinom je 0,2 hektara, a vodeća je sorta Vilamet. U posljednje tri godine sporadično se probija na ove prostore i sorta Heritidž.

– Kako ocjenjujete klimatske i druge uslove kada je o malini riječ? – pitali smo Andrijanu Marković.

Andrijana Marković

Andrijana Marković

– Područje opštine Bratunac ima takve klimatske uslove da svježe voće zadržava puno minerala, pa je ukus potpuniji i aromatičniji pa je njegovo konzumiranje u svježem stanju nejafektnije. Sa postojećim površunama pod malinom najveći smo proizvođači ovog voća u Bosni i Hercegovini sa oko dvije hiljade tona godišnje. Međutim, malina je jako osjetljivo voće kada je riječ o čuvanju u svjenjžem stanju, tako da se ukupna proizvodnja malina distribuira u hladnjače gdje se zamrzava i izvozi u zamrznutom stanju – glasio je odgovor ovog poljoprivrednog stručnjaka.

Sajam sve popularniji

Kada se proizvodnja malina u opštini Bratunac afirmisala kao dominantna proizvodnja, stekli su se uslovi za organizovanje sajamske manifestacije „Dani maline“, koja je pokrenuta prije četiri godine. To je, ustvari, sajam poljoprivrede i prehrambene industrije koji je u funkciji unapre|enja proizvodnje jagodičastog i ostalog voća i drugih vidova poljoprivrede. Ideja je široko podržana, kako od domaćih proizvođača jagodičastog voća, poljoprivrednika, privrednika i njihovih saradnika, tako i od predstavnika me|unarodnih organizaicja, koje su prisutne na ovom području. Prvi sajam je održan 2006. godine sa 55 izlagača i oko pet hiljada posjetilaca. Od tada svake godine Sajam se održava posljednjeg vikenda u mjesecu junu. Organizatori ove sve uglednije sajamske manifestacije postavili su ciljeve i to: promociju proizvodnje i prerade jagodičastog voća, prije svega maline, jačanje tržišnih veza, pružanje kvalitetnih usluga iz oblasti agrara, marketinga i ruralne ekonomije, lobiranje interesa i prava poljoprivrednih proizvo|ača, promociju agro-turizma,  ponudu maline na malo posjetiocima Sajma…

– Kako vidite perspektivu maline na područu opštine Bratunac? – bilo je naše posljednje pitanje.

– Postojeći otkupljivački i prerađivački kapacitet, te najava   izgradnje novih, dobra su garancija za razvoj ove proizvodnje. U Bratuncu trenutno postoji hladnjača kapaciteta 700 tona u vlasništvu Zemljoradničke zadruge „Insiema“, koja otkupljuje malinu, a ostatak tržnih viškova otkupljuju ostali lokalni otkupljivači i prodaju ih u većim centrima. Sadašnji zasadi maline u potpunosti zadovoljavaju izvoznu paletu ovog proizvoda za prera|ivačke kapacitete. Naša opština predi|a sredstva u budžetu za podsticaj poljoprivredne proizvodnje, a 2007. godine pružena je velika  pomoć u zaštiti zasada i usjeva od grada tako što smo ušli u sistem protivhgradne zaštite Republike Srpske. U strategiji našeg razvoja poljoprivredna proizvodnja je dobila prioritetno mjesto, a malinarstvo svakako ima svoje mjesto i ulogu i razvijaće se kroz podizanje novih, te rekonstrukciju i proširenje postojećih zasada – rekla nam je na kraju Andrijana Marković.

P. Ilić

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*