Home » Stočarstvo » Kakva majka takva ćerka

Kakva majka takva ćerka

KOZARSTVO

Za uspjeh u uzgoju koza najvažnije je imati kvalitetna grla. Selekcija je dug i mukotrpan, a često i razočaravajući posao. Uvijek je lakše obaviti dobru selekciju sa manjim stadom u kom su kvalitetnija grla, koja će kroz nekoliko generacija, uz pravilnu selekciju, dati koze željene genetske strukture.
Treba znati porijeklo svakog grla i proizvodne osobine predaka da bi se mogla planirati proizvodnja. Nažalost, kod nas se sve zasniva na povjerenju u uzgajivača.
Šta reći o izboru priplodnog materijala. Po spoljašnjem izgledu se procjenjuje opšte stanje životinje, svojstva genotipa se ispoljavaju tek za dvije godine, dakle, u drugoj laktaciji. Zato pri kupovini priplodnih grla treba obratiti pažnju na njihove majke, jer one najbolje „prodaju“ ćerke. Koze se uglavnom pare sa 16 mjeseci, jer su tada razvijene majke dobra preporuka za prodaju jaradi.

Selekcija pola posla

Selekcija pola posla

Vime – poseban oprez!

Pri izboru kvalitetne koze treba obratiti pažnju na glavu, vrat, trup, kožu, a ako je proizvodnja mlijeka prioritet tada je vime posebna priča. Najbolje je ako je loptasto, dobro povezano sa trbušnim dijelom, s razvijenim i izraženim mliječnim venama. Sise moraju biti dovoljno duge sa vrhovima usmjerenim naprijed. Treba izbjegavati grla sa „slijepim sisama“ – pasisama, jer su ti nedostaci nasljedni. Pri izboru jarca takođe treba paziti „čiji je“. Najbolji su oni čije su majke bile mliječne i koje su donosile na svijet dvojke ili trojke.

O laktaciji

Balkanske koze daju samo 100-170 litara mlijeka u laktaciji, što se uz pojačanu ishranu, može povećati na maksimalnih 250 litara. Domaće bijele koze daju nešto više, ali to i dalje nisu vrhunski proizvodni rezultati. Zato se sve više nabavljaju uvozne visokokvalitetne mliječne rase koje daju veće količine mlijeka i u potpunosti opravdaju povećana ulaganja.
Period laktacije ne bi smio biti kraći od 240 dana. Koze ne daju istu količinu mlijeka u svakoj laktaciji. Najmanja je poslije prvog jarenja jer u tom periodu nije završen fizički razvoj. Poslije drugog daje 15 odsto, poslije trećeg 20, a u četvrtoj laktaciji oko 30 odsto mlijeka više nego u prvoj. Ako se koze pravilno muzu, mliječnost se može i popraviti. Uobičajeno je da se koze muzu dva puta dnevno (ujutro i uveče), ali kod izuzetno mlječnih koza se uvodi i podnevna muža, najčešće tokom trećeg i četvrtog mjeseca laktacije kada je proizvodnja na vrhuncu.

Šarene mlječne koze

Ova rasa je izuzetno popularna u Mađarskoj, a sve više je uzgajaju i naši stočari. Stada se obično gaje tako da se podjele na priplodna grla u razvoju i odrasla koja su u punoj laktaciji. Prvoj se daje oko 300 grama koncentrata sa 18 odsto proteina, dok se drugoj daje i do 700 grama. Uz to im je stalno na raspolaganju suva djetelina, kao i livadsko i lucerkino sijeno. Za dobijanje velikih količina mlijeka je neophodno obezbijediti optimalnu temperaturu pošto je ova rasa neotporna na velike tempraturne amplitude, pa se mora obezbjediti temperatura od nula do 28 stepeni (idealno je oko 17). Koze se pare nakon što napune osam mjeseci, dok jarčevi punu polnu zrelost dostižu sa godinu dana. Količina mlijeka koja se dobija od ove rase je nekoliko desetina litara veća od ovdašnjih autohtonih koza.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*