Home » Pčelarstvo » Citiramo

Citiramo

REAGOVATI PRIJE STRADANJA

Da bismo unaprijedili pčelarstvo i sačuvali pčele u Republici Srpskoj morali bismo posebno:

Branko Končar

Branko Končar

– obezbijediti organizovano dijagnostifikovanje pčelinjih bolesti u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

– staviti pčele pod zaštitu države,

– organizovati privredne subjekte u sferi pčelarske proizvodnje (otkup, analize, standardizacija, plasman),

– podizati nivo pčelarskog obrazovanja,

– korektno se organizovati i korektno ponašati.

S obzirom na ulogu pčela u biološkom sistemu i važnosti pčela u odnosu na ljudsko zdravlje, smatram da ne treba čekati da nam se dogode stradanja pčela, pa da tek tada preduzimamo mjere da ih sačuvamo.

Branko Končar, predsjednik Saveza

udruženja pčelara Republike Srpske u

„Pčelarskom kalendar“

PREDNOSTI I NEDOSTACI

Organsko pčelarenje ima svojih prednosti i nedostataka u odnosu na konvencionalno pčelarenje. Prednosti ovog vida pčelarenja su čisti,  zdravstveno bezbijedni pčelinji proizvodi, bez antibiotika i rezidua akaricida.

g mirjanic - pcelarstvo1

Mr Goran Mirjanić

U vrijeme primjene ogromnih količina hemijskih sredstava u poljoprivredi (pesticidi, mineralna đubriva i sl.), svaka proizvodnja hrane bez istih, iziskuje mnogo truda, ali i rizika za sopstvenu proizvodnju, s obzirom da se trenutno gotovo sva poljoprivredna proizvodnja zasniva na konvencionalnom aspektu proizvodnje. Takođe, pčelar opredijeljen za organsko pčelarenje relativno malo interveniše kod pčelinjih društava i nalazi se na površinama nezagađenog prostora. Proizvodnja visokovrijedne i zdravstveno bezbijedne hrane je osnovni moto i cilj, od kojeg pčelar polazi kada se odlučuje za ovaj vid pčelarenja.

Mr Goran Mirjanić

Poljoprivredni fakultet

Banja Luka

NACIONALNI PARKOVI

Područja nacionalnih parkova predstavljaju realno područje  za razvoj organskog pčelarenja. Njihova staništa su analizirana, kontrolisana i zakonski zaštićena od degradirajućeg čovjekovog djelovanja. Kada se područja nacionalnih parkova  pretežno ili gotovo isključivo prostiru u brdsko-planinskim predjelima tradicionalni oblici privređivanja dominiraju u ovim oblastima.

Mr Nebojša Nedić

Poljoprivredni fakultet,

Beograd

AMERIKANCI PREDNJAČE

U velikom broju tržišno razvijenih zemalja, gdje su upravo negativni efekti tog razvoja najizraženiji, tražnja za organskim poljoprivrednim proizvodima je u stalnom rastu. Promet ove vrste proizvoda se na svjetskom nivou kreće u obimu od oko 40 milijardi američkih dolara. Pri tome najznačajnija tržišta su SAD i Kanada (promet oko 17 milijardi dolara), Evropa (promet oko 16 milijardi dolara), i Jugoistočna Azija (prije svega Japan – oko pet milijardi dolara). Stopa rasta tražnje i potrošnje organske hrane u SAD je u posljednjih šest godina neprekidno na nivou od oko 15 odsto godišnje, dok uobičajeni prehrambeni proizvodi nemaju nikakvu stopu rasta.

Prof. dr Tomislav Sudarević

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*