Home » Ratarstvo » Biološko ratarstvo

Biološko ratarstvo

O radu i životu na njemački način piše: Senad MALOHODŽIĆ

Nasuprot tradicionalnoj poljoprivredi sa intenzivnom kemizacijom – izostavljena ili smanjena kemizacija naziva ili grupiše se kao alternativna poljoprivreda, koja se u raznim zemljama različito naziva.  Praktično već pola stoljeća u poljoprivredi se primjenjuje čitav niz mjera-pravaca i škola pod nazivom alternativna poljoprivreda. Na njemačkom jeziku ima više termina ove poljoprivrede: alternativna poljoprivreda (Alternative Landwirschaft, Alternative im Landbau), organska poljoprivreda (Organische Landbau), biološka poljoprivreda (Biologischer Pflanzenbau), ekološko ratarstvo (Okologischer Landbau), biološko-dinamična poljoprivreda (Biologisch dynamische Landwirschaft), organsko-biološka poljoprivreda (Organisch-biologische Landbau) itd..

Njemačko selo

Njemačko selo

U Njemačkoj posljednjih decenija povećava se broj farmera koji primjenjuju metode biološkog ratarstva i postižu dobre rezultate. Poznati njemački naučnik i profesor Gunter Kehnt u svom djelu „Biološko ratarstvo“ dao im je dobre smjernice u tome. On je prvi predložio i termin biološko ratarstvo, jer sva tri faktora koja značajno utiču na visinu i kvalitet prinosa su biološke prirode, i to:  prevođenje vazdušnog azota u biljne bjelančevine, koje se ostvaruje posredstvom leguminoza, specifičnih zemljišnih bakterija ili cijanofita, a ne putem hemosinteze azotnih đubriva..2)  Rahljenje, ostrukturivanje zemljišta, koje se ostvaruje korijenovim sistemom, zemljišnim mikroorganizmima, a ne pomoću oruđa i mehanizama sa većim gubitkom energije:3)  U osnovama borbe sa korovima, bolestima i štetočinama je plodored s odgovarajućim izborom vrsta, kultivara i hibrida u konkretnim uvjetima  i metodom aktivizacije prirodnih neprijatelja, a ne unošenjem kemijskih sredstava zaštite (insekticidi, fungicidi, herbicidi i dr.).

Senad Malohodžić

Senad Malohodžić

Prema Kahntu, sistem biološkog ratarenja obuhvata čitav niz pitanja ekološke, biološke i energetske prirode, počev od obrade zemljišta, đubrenja i zaštite bilja, i to sa stanovišta ekonomije enerije, zaštite životne sredine i izmjene kvaliteta prinosa i njegovog značaja.. U Njemačkoj je još poodavna shvaćeno da su sva pitanja biološkog sistema ratarenja aktuelni problemi moderne poljoprivrede i zahtijevaju nova istraživanja i teorijska razmatranja sa stanovišta ekologije, energetike, ekonomike i budućnosti. Tako je u njemačkim institutima istraženo mnogo toga u sistemu biološkog ratarstva. Istražeo je, na primjer, šta znači primjena kemijskih sredstava i rizik po ekološki sistem, koliko je značajno u suzbijanju biljnih bolesti, štetočina i korova ići na gajenje rezistentnih biljnih vrsta i njihovih kultivara i hibrida. Realno je pristupiti i smanjenju količina herbicida. Prije 12 godina u njemačkoj kompaniji „Natermann“ iz Kelna, iz sjemena soje i suncokreta dobili su aditive koji sadrže fosfolipide koji smanjuju efikasne koncentracije herbicida i poslije nicanja usjeva, intenziviraju prodiranje herbicidnih jedinjenja kroz organe korovskih biljaka – smanjujući koncentraciju otrovnih herbicida. No, još konkrentije o njemačkim efektima biološkog ratarenja. Prema Gunteru Kahntu, u pojedinim godinama prosječni prinosi pšenice, raži i krompira mogu biti veći u biološkom sistemu ratarenja nego u klasičnom, ali višegodišnji su u prosjeku niži za 5-10 posto nego u konvencionalnom ratarstvu.. Za očekivati je, međutim, da će istraživači iz njemačkih instituta, a posebno oni sa univerziteta u Hohenheimu, koji se bave izučavanjem sistema biološkog ratarenja, uskoro dati odgovore na mnoga pitanja iz ove oblasti.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*