Home » Ratarstvo » Azot u đubrenju ozimih biljnih vrsta

Azot u đubrenju ozimih biljnih vrsta

Pripremio : Mr.Sc. Miroslav Danojević

Azot je najvažniji biogeni elemenat u ishrani svih biljnih vrsta a i najzastupljeniji i u mineralnim a često i u organskim đubrivima. Statistike pokazuju da se u industriji mineralnih đubriva proizvodi 50 % N, a svi ostali biogeni elementi čine 50 %. Azot je poseban i zbog toga što se u industrijskoj proizvodnji nalazi u tri oblika : amidni, amonijski i nitratni. Javlja se i u sva tri agregatna stanja: gasovitom, tekućem i krutom. I može se primjeniti u sva tri agregatna stanja.

Azot
Azot

U stajskom đubrivu i biljnoj masi nalazi se u organskom obliku i mineralizacijom se pretvara u amonijski pa nitratni koji tek tada postaje pristupačan za biljke.
Prema novijim istraživanjima, neke biljke u malim količinama mogu usvajati i amonijski azot, mada se većina azota u tlu transformiše do nitratnog azota i bilke ga u toj formi usvajaju.
Veoma bitna karakteristika azota je njegova topljivost i pokretljivost u zemljištu, pa su zbog toga i veliki gubici azota. Dio se gubi u gasovitom stanju, u formi amonijaka, ali se najveći dio gubi u nitratnom obliku isparavanjem vodom.
Ispiranje azota je specifično za različite tipove zemljišta, za različite biljne vrste, i zavisi od temparature, količine padavina. Tako da je azot stalni preedmet istraživanja.
Azot najviše utiče na oblikovanje prirode kod svih biljnih vrsta, i istražuju se najpovoljniji oblici azota u datim uslovima, istražuje se optimalna količina kako bi se osigurao najviši prinos uz najmanje gubitke ispiranja. Primjenjuje se 3-5 puta a ponekad i češće, u aridnim uslovima gdje se azot kooristi više puta preko lista (folijarno).
Tako se azot koristi u osnovnom i startnom đubrenju a i 2-3 puta a može i više preko lista.
U jesen se redovno koriste NPK đubriva, ito biraju se formulacije sa niskim sadržajem azota 5-10%, kako tokom jeseni i zime kad ima dosta padavina nebi nastali veći gubici ispiranjem. U tu svrhu koriste se amidni i amonijski azot, manje skloni ispiranju nego nitratni azot.
NPK đubrivima se tako ujesen zaorava na dubinu oranja 30-60 kg/ha azota, rijetko više.

Jesenje đubrenje neizostavno
Jesenje đubrenje neizostavno

Uz to se u sjetvi ozimih usjeva u pripremi zemljišta za sijetvu koristi još 40 – 60 kg/ha amidnog azota u formi uree, što iznosi 85 – 130 kg/ ha uree. Ovaj oblik azota najmanje je podložan ispiranju, jer se sporije pretvara u amonijski i nitratni azot. Transformacija azota uglavnom je zavisna o vlazi i temparaturi, a o tim faktorima zavisi rast i razvoj biljaka. na taj način su usjevi ishranjeni u jesen, kad se usvaja malo azota a većina se koristi u proljeće, kad vegetacija intenzivno krene – zbog stanja zemljišta još nije moguće obaviti prvu prihranu.
U savremenoj poljoprivredi jesensko osnovno đubrenje je neizostavno jer se samo u to vrijeme ukupni oranični sloj može snabdjeti teže pokretnim elementima fosvorom i kalijumom.
Obično se tada unese 2/3 fosfora i kalijuma, ali i redovno određena količina azota. Koliko se azota unosi u jesen, ovisno prvenstveno o tipu tla, količini padavina, temparaturi u tom razdoblju, a najviše o sadržaju humusa u zemljištu i količini biljnih ostataka iz prošle proizvodnje.
Želja svakog poljoprivrednika je primjeniti onoliku količinu azota, uglavnom u obliku uree koja će pospješiti razgradnju biljnih ostataka i dio organskog azota pretvoriti u mineralni- jedini biljkama pristupačan. Istraživanja na području naše i susjednih zemalja pokazuju da je to 30-120 kg/ha. na dubokom zemljištu uz malo padavina može se primjeniti i 120 kgN/ha, a u siromašnim krajevima, posebno na pjeskovitim i strmim terenima, ta je količina svega 30 kgN/ha. količina azota koja se može primjeniti bez bojazni do ispiranja može biti i veća ako se sa ureom zaoravaju veće količine, npr kukurozovine, lišća i glava šećerne repe i postrni usjeva. Tu se posebno dodaje 40-60kg/ha azota u obliku uree, kako bi se izbjegla-azotna depresija- biljna masa veže na sebe azot, koji onda u bitnom trenutku nedostaje zasijanim usjevima.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*