Home » Aktuelnosti » Praktični savjeti

Praktični savjeti

ZAORAVANJE ŽETVENIH OSTATAKA

Zaoravanje žetvenih ostataka ima svojih nedostataka, ali stručnjaci tvrde da ono treba da bude jedini način manipulisanja s njima na njivi. Prednosti su brojne, a u prvi red se ističu: povećanje sadržaja organske materije, povećanje sadržaja humusa, povećanje sadržaja hraniva u zemljištu, povećanje mikrobiološke aktivnosti zemljišta, popravljanje vodno-vazdušnih i fizičkih osobina zemljišta, poboljšanje strukture zemljišta, povećanje dreniranosti teških zemljišta, povećanje prinosa…

KAKO VOĆAR PRAVI KOMPOST?

Poslije opadanja lišća i rezidbe voćaka (tanje grane), sve se to skupi i složi na određeno mjesto. Prvi sloj otpadaka je oko 30 cm, zatim 10 cm mješano đubre od živine i koza, i na kraju sve se posipa sa oko pola kg kalcijuma. Ta masa se dobro zalije, a poslije sve to ponovi, tako tri-četiri puta sve dok ima materijala. Na kraju opet se dobro zalije i pokrije polietilenom. U proljeće i ljeto sve to preokrenuti dva-tri puta da bi se provjetrilo, i do sljedeće jeseni dobije se vrlo dobar kompost koji se stavlja na voćke. U suštini, može se koristiti sve što truli, naravno malo dalje od kuće.

ŠTA SE NE STAVLJA U KOMPOST?

U kompost ne stavljati: novinski papir i časopise u boji, plastiku, metal i staklo, lijekove, vrećice iz usisivača, pelene, pepeo od uglja, izmet pasa i mačaka, kosti, meso, masnoće, jelo od mesa i ribe, osjemenjeni korov, jako bolesne biljke, lišće oraha, drvo koje je bilo bojeno ili lakirano te biootpad koji je bio u dodiru s naftom, benzinom, uljanim i zaštitnim bojama i pesticidima.

PROSTIRKA ZA STOKU

Prostirka

Prostirka

Mnogi poljoprivrednici podcjenjuju obezbjeđenje prostirke za stoku. A to je veoma bitan posao. Septembar je mjesec kada stočari trebaju obratiti pažnju da se razni otpaci od ljetine pravilno iskorišćavaju. Nedopustivo je, na primjer, da se pale i na taj način domaćinstva ostaju bez prostirke za stoku, jer slamu treba odmah poslije žetve sakupiti i balirati. Savremena poljoprivredna mehanizacija ima balere, te adaptere i priključke za taj posao, ali, ako toga nema, pokupite je ručno, samo da se sačuva.
Suva kukuruzovina, lomljena kukuruzna kočanka, kao i otpaci drugih usjeva takođe se mogu sa uspjehom koristiiti kao prostirka, posebno u velikim živinarnicima, gdje se živina drži na podu, a i pljeva može korisno poslužiti.

ORGANSKA ĐUBRIVA, ALI…

Primjenom organskih đubriva (stajnjak, žetveni ostaci, kompost) povećava se sadržaj humusa, poboljšava struktura zemljišta, a samim tim i vodno-vazdušni režim. Međutim, primjenom ovih đubriva biljni asimilanti nisu odmah pristupačni biljkama što zavisi od stepena humifikacije, te su efekti njihove primjene na biljkama naredne godine u plodoredu. Osim toga nepravilnom proizvodnjom i njegovanjem stajnjaka, stvara se mogućnost kontaminacije fitopatogenim gljivama Verticillium sp., Fusarium sp., patogenim mikroorganizmima, sjemenom korovskih biljaka, antibioticima i hormonima koji se sa stajnjakom unose u zemljište.

NADIMLJAVANJE PČELA

Iskusni pčelari naglašavaju da je suvišno nadimljavanje štetno. Jer, pčele radilice gube orjentaciju, pa dolazi do smanjenja prinosa i do 30 procenata. I još jedna šteta, pčele troše više meda za sopstvenu ishranu. Nadalje, primjećeno je da med može da izgubi na kvalitetu zbog promjene boje i ukusa.

VRIJEME UZGOJA MATICA

Matica

Matica

Matice je najbolje uzgajati krajem maja i u junu, kada u košnici ima dosta trutova. To je period tihog unosa nektara i polena, a vrijeme je toplo.

Izbjegava se i uzgoj matica u jeku pčelinje paše, jer pčele zbog unosa nektara i cvjetnog praha nemaju dovoljno vremena za njegu larvi. Umjesto da larvu u matičnoj ćeliji posjete 1500 puta dnevno, one to čine dosta rjeđe. Zbog toga su matice iz takvih larvi lošije.

KONTROLA SKOTNOSTI

Kunić

Kunić

Odgajivači kunića su veoma često u dilemi kako da utvrde da li je ženka skotna ili ne. Iskusni kunićari preporučuje da se ženka postavi na sto ili neku ravnu podlogu. Jednom rukom je morate držati za vrat da bude mirna, a drugom lagano joj pipate stomak u prdjelu gdje je smještena meterica.
Devetog dana po parenju mogu da se napipaju zameci veličine sitnog pasulja, jedanaestog dana su veličine tetovca, četrnaestog su kao lješnik, a dvadeset prvog dana kao orah. Kako je zametak duguljastog oblika, a na njemu mogu već da se napipaju glava i kičma, sigurno je da je ženka skotna više od 25 dana, te može da se očekuje da će uskoro donijeti mlade na svijet.
Pipati se mora nježno i oprezno, u protivnom može da se izazove pobačaj.

ILIRSKI GOLUB – ARHANĐEL

Ilirski golub – arhanđel prepoznatljiv je po obojenosti perja koje je puno metalnog sjaja, kao i izvanrednog kontrasta boja koje ima. Prvi golubovi bili su kombinacija sjajne bakarne ili zlatno-žute boje sa crnom, punom metalno zelenih preliva. Glava, vrat, grudi, trbuh i donji dio repa (podrepak) su u bakarnoj i zlatno – žutoj boji, dok su crni krila, leđa i gornji dio repa. Ovakvi golubovi preovlađuju danas s tim što su dobijene i neke nove kombinacije boja koje su priznate.
Ako baš želite nabaviti golubove ove cijenjene rase, obratite posebnu pažnju na boju.

PROŽDRLJIVI PUŽEVI

Puževi

Puževi

Puževi su proždrljivi biljojedi. Ne treba ih hraniti preko dana, jer to kod njih izaziva neprekidnu aktivnost. Bolje je ostaviti da se preko dana odmaraju ne nekom skrovitom mjestu kako ne bi gubili vodu iz tijela. Najbolje im je ostavljati hranu u sumrak. I zapamtite – puževi ne jedu kada je suviše toplo, kada duva vjetar i kada pada kiša.
Ako puževe hranite travom, masa treba da je svježa. Najbolje je hraniti ih lucerkom, salatom, kupusom, krastavcima, tikvama, a od voća vole na svom jelovniku da imaju jabuke, kruške, šljive i dr.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*